Bilaga 2 - Sepsislarmet vid Akutmottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Sepsislarmet vid Akutmottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge aktiveras av larmsjuksköterska hos patient med misstänkt infektion (feber eller anamnes på feber eller klinisk misstanke om infektion) och RETTS orange/gul med laktat >3,2 mmol/L eller RETTS röd. Sepsislarmet tillkallar akutläkare, infektionsjour och anestesijour, som gör en gemensam bedömning av patienten och fattar beslut om diagnostik, behandling och vårdnivå.

Den aktuella akutmottagningen tar emot >75 000 patienter per år och under sepsislarmets första år (september 2017 --september 2018) aktiverades drygt 480 sepsislarm, vilket motsvarar 1,3 sepsislarm/dygn.