8 månader, checklista hälsoundersökning

Hälsoundersökning av 8 månaders barn görs av sjuksköterskan och ska erbjudas alla barn och deras föräldrar. Tyngdpunkten i besöket är samtal med föräldern/föräldrarna och undersökning av barnets hälsa och utveckling. Till stöd för samtalet ges nedan förslag på innehåll och frågeställningar.

Hälsosamtal

 • Förälderns egna tankar om sitt barn, beteende, mat och sömnvanor
 • Föräldraskapet - känner sig föräldrarna trygga i rollen som föräldrar?
 • Hur ser planerna ut för resten av föräldraledigheten?
 • Finns det behov av ytterligare samtal om förlossning eller andra områden som har varit bekymmersamt?
 • Tandhälsa, har familjen fått tandhälsoinformation?
 • Livsstilsfrågor: medievanor, alkohol, tobak (notera i journalen om barnet utsätts för rök)
 • Barnets toalettvanor
 • Barnsäkerhet

Läs mer

Utvecklingsbedömning

 • Är barnets ögonställning symmetrisk? Kontroll av hornhinnereflexen (Hirschbergstest) Synundersökning på BVC
 • Bedömning av pupiller, ögonrörelser, nystagmus samt frågar om skelning
 • Tycker föräldrarna att barnet skelar i vissa situationer?
 • Uppfattar föräldrarna att barnet hör bra?
 • Har barnet ett varierat joller med olika konsonanter och vokaler tillsammans?
 • Samspelar barnet med föräldern och/eller sjuksköterskan?
 • Ger barnet ögonkontakt?
 • Hur rör sig barnet på golvet?

D-vitamin

Fråga om barnet behöver en ny flaska D-vitamin.

Tillväxt

 • Längd- och viktkontroll
 • Huvudomfång.

Läs mer

Vaccinationsstatus

Kontrollera att barnet har fått de två första doserna av vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Finns det ökad risk för TBC-smitta?

Kom ihåg att dokumentera i journalen

 • Rökning
 • Amning
 • Ögonställning
 • Hörsel

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Catharina Neovius, vårdutvecklare:

Om innehållet

Uppdaterad: 6 oktober 2023

Granskare: Catharina Neovius, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen