Elevhälsan, överföring av journal

Det finns två sätt att lämna över BHV-journal till skolans elevhälsa (EMI):

  • Via elektronisk överföring av BHV-journal från journalsystemet Take Care till elevhälsan som använder journalsystemet PMO.
  • Via överlämning av utskrivna BHV-journalkopior* från journalsystemet Take Care till elevhälsan som använder ett annat journalsystem än PMO.

* Tillväxtkurvan, vaccinationer, utvecklingsbedömning, slutanteckning.

För de barn som har särskilda svårigheter eller utvecklingsavvikelser får varje sjuksköterska göra en enskild bedömning av vilka journalhandlingar som kan vara lämpliga att föra över till elevhälsan.

För utförlig information om den elektroniska överföringen, se:

Om du av någon anledning använder pappersjournal och inte journalsystemet Take Care så fyller du i den sammanfattande BVC-blanketten och bifogar med journalen till skolornas elevhälsa.

Barnhälsovården ansvarar för barnet fram till dess att barnet börjar i förskoleklass. Överföringen av journalen genomförs i samband med skolstart i augusti.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Catharina Neovius, vårdutvecklare:

Om innehållet

Uppdaterad: 16 februari 2024

Granskare: Catharina Neovius, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen