Elevhälsan, överföring av journal

Det finns två sätt att lämna över BHV-journal till skolornas elevhälsa:

  • Via elektronisk överföring av BHV-journal från journalsystemet TakeCare till elevhälsa som använder journalsystemet PMO.
  • Via överlämning av utskrivna BHV-journalkopior från journalsystemet TakeCare till elevhälsa som använder ett annat journalsystem än PMO.

För utförlig information om den elektroniska överföringen, se:

Om du av någon anledning använder pappersjournal och inte journalsystemet Takecare så fyller du i den sammanfattande BVC-blanketten i och bifogar med journalen till skolornas elevhälsa.

Kontakt

Om innehållet

Uppdaterad: 3 maj 2022

Faktagranskare: Anna Fröjlinger, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen