Elevhälsan, överföring av journal

Det finns två sätt att lämna över BHV-journal till skolornas elevhälsa:

Om du av någon anledning använder pappersjournal och inte journalsystemet Takecare så fyller du i den sammanfattande BVC-blanketten i och bifogar med journalen till skolornas elevhälsa.

Kontakt

Om innehållet

Uppdaterad: 9 november 2022

Granskare: Catharina Neovius, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen