Övertagande nyfött barn från kvinnoklinikerna i länet - riktlinje för BVC

24 juni 2024

Denna riktlinje gäller Danderyds Sjukhus, BB Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Catharina Neovius, vårdutvecklare: