Torr hud och lindrigt atopiskt eksem

Om innehållet

Uppdaterad: 4 september 2023

Granskare: Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm, Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barnsjukhuset/SÖS