Kombination av olika vacciner

Riktlinjer för kombination av olika vaccinationer inom BVC-verksamheten.

Om innehållet

Uppdaterad: 12 juni 2023

Granskare: Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten Regon Stockholm

Till toppen