Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

9 juni 2023

Fördjupad information om innehåll i vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - inklusive föräldrainformation.

Att informera om innehåll i vaccin

Enligt sedvanlig rutin är det vid varje vaccinationstillfälle av största vikt att fråga om barnet visat symtom på överkänslighet/allergi och i så fall mot vilka ämnen eller om barnet haft annan oväntad reaktion efter tidigare vaccinationer.

Skillnader i vaccininnehåll mellan olika MPR-vaccin

Vaccinet M-M-RVAXPRO är det MPR-vaccin som är upphandlat i nationell upphandling för alla Sveriges regioner och kommuner.

M-M-RVAXPRO och Priorix är de två MPR-vaccin som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Båda är välbeprövade och medicinskt likvärdiga avseende effekt och biverkningsprofil.

Vaccinen skiljer sig inte åt avseende risk för allergisk reaktion hos personer som reagerat med anafylaxi på ägg. I M-M-RVAXPRO används sönderdelat (hydrolyserat) gelatin, som stabilisator i vaccinet. Allergisk reaktion mot gelatin är ytterst sällsynt men allergi mot gelatin skall precis som tidigare beaktas vid vaccination med M-M-RVAXPRO. Om det finns ett individuellt önskemål hos en familj/ett barn om ett helt gelatinfritt vaccin kan dessa erbjudas (Priorix). I enlighet med upphandlingsavtalet skall BVCer i Stockholms län alltid i första hand erbjuda M-M-RVAXPRO till alla barn men i andra hand kan Priorix® erbjudas.

Rutiner för beställning av vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler.

Länkar till information från andra länder om gelatininnehåll i vaccin:

England (en PDF som kan lämnas till föräldrar vid behov):

Finland (på svenska):