Beställning av vacciner

Vacciner till BVC

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, ersätter kostnader för de vaccin som ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet (med regionala tillägg) för barnavårdscentraler, BVC.

Leveransproblem

Vid leveransproblem av vacciner, kontrollera Restnoterade vacciner för information om eventuell ersättningsvara. Om ersättningsvara saknas eller annat vaccin behövs, kontakta avtalshandläggare för dialog om val av vaccin och beställningsförfarande.

Avvikelsehantering

Beställning via apoteket ApoEx

BVC ska endast använda beställning via Proceedo/ApoEx vid enstaka tillfällen där direktbeställning inte fungerar. Det kan vara vid behov av läkemedel på licens t.ex. som ersättningsvara för restnoterat vaccin. Alla läkemedel på licens anskaffas via ApoEx. Beställning görs i Proceedo. Alla beställningar levereras via ApoEx och orderradsavgift tillkommer på alla beställningar. Fakturan går till beställande enhet.

Licensmotivering görs hos Läkemedelsverket i systemet KLAS.

Varje vårdgivare måste ha godkänd licens. Läkemedelsverket har beslutat att från och med 2018-09-01 ge möjligheten att ansöka om licens gällande vaccin för flera BVC mottagningar samtidigt inom samma organisation.

Det är viktigt att BVC anger ApoEx som behandlande apotek vid ansökan. ApoEx fortsätter den påbörjade licenshanteringen. Det tar normalt 3-5 dagar för ApoEx att få en licens godkänd. BVC kan därför 3-5 dagar efter att ha skickat licensmotivering beställa läkemedlet via Proceedo. En beviljad licens gäller i ett år.

Tid för ApoEx att anskaffa varan framgår i beställningssystemet, generellt får man räkna med minst 1-2 dagar extra jämfört med leverans via normalrutin. Man kan välja olika leveranstider från ApoEx, välj den längsta leveranstiden för licensläkemedel – på så vis finns marginaler för ApoEx att utföra tjänsten.

För mer information om licenser se Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidarefakturering HSF

Vid beställning via Proceedo-ApoEx kommer alltid fakturan till beställande enhet (BVC i detta fall). Fakturan ska betalas av BVC som sedan vidarefakturerar HSF inom 3 månader och sänder med den betalda fakturan som kvitto. Därefter erhåller BVC kostnaden från HSF.

Fakturaadress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Referens: 1500 2504
Box 300 17
104 25 Stockholm

Information om BCG-vaccin

BCG-vaccin AJVaccines (f.d. BCG-vaccin SSI) finns nu åter i lager hos Tamro.
För mer information om BCG-vaccinering se:

Information om Tuberculin PPD för tuberkulinprövning

Tuberculin PPD RT 23 SSI finns nu åter i lager hos Tamro, för beställningsrutiner se:

För mer information om tuberkulinprövning se:

Frågor

Vid särskilda frågor kontakta mottagningens avtalshandläggare.

Om innehållet

Uppdaterad: 21 juli 2023

Granskare: Jeanette Björnell, vårdutvecklare Barnhälsovårdsenheten

Författare: Bodil Håkansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen