Omhändertagande av patienter med sexuellt överförda infektioner (STI)

September 2022

STI (Sexually Transmitted Infections) orsakas av bakterier, virus, protozoer och parasiter.

Föreslagna rutinundersökningar av “STI-patient“

  • Anamnes/klinisk undersökning
  • Klamydia och gonorré tas som screening, ibland från flera lokaler. Erbjud alltid HIV-test. Syfilisprov tas som screeningprov bland annat hos män som har sex med män, samt förstås vid genitala sår och/eller oklara hudutslag. Prov för Mycoplasma genitalium tas vid symtom. Prov för hepatit B och C om riskanamnes och/eller symtom talar för det.
  • Direktmikroskopering av genitala sekretprover vid symtom.

Läs mer på Anamnes och undersökning och Direktmikroskopering

Smittskyddslagen (SML)

Följande STI omfattas av SML:

  • Klamydiainfektion
  • Hepatit B och C
  • Gonorré
  • Syfilis
  • HIV

Kostnadsfrihet

Vid misstanke om STI enligt smittskyddslagen ska undersökning och behandling vara kostnadsfri. På recept anges ”Kostnadsfritt enligt SML”.

Smittspårning

Den behandlande läkaren är enligt SML skyldig att utföra smittspårning vid alla fall av konstaterad STI som omfattas av SML. Det innebär skyldighet att förvissa sig om att aktuella partners är undersökta. Smittspårning kan även göras av annan person som har särskild kompetens för detta.

OBS! För att SML:s intentioner ska följas är det viktigt att man inte ger partnerbehandling utan föregående provtagning.

Läs mer på Smittskyddslagen och Smittspårning

Sekretess

Uppgifter på vem som uppgivit namnet på en kontakt får aldrig lämnas ut. HIV-prov kan lämnas anonymt med reservnummer.

Sexuellt överförbara sjukdomar
och andra infektioner som kan drabba genitala

Översikt av sexuellt överförbara sjukdomar och andra infektioner som kan drabba genitala

Mikroorganism


Sjukdom

BakterierChlamydia trachomatis

Genital klamydiainfektion

Veneriskt lymfogranulom (LGV)

Neisseria gonorrhoeae

Gonorré

Mycoplasma genitalium

Genital mycoplasma genitalium infektion

Treponema pallidum

 Syfilis, med sår (hård schanker) och utslag

Haemophilus ducreyi

Mjuk schanker (ulcus molle)

Ureaplasma urealyticum

Uretrit?

Anaerober


Virus


Adenovirus

Adenovirus

Herpes simplexvirus (HSV)
1 o 2

Genital herpesinfektion

Humant papillomvirus (HPV)
6, 11, 16, 18 m.fl.

Kondylom, Bowenoid papulos,

LSIL, HSIL, VIN, PIN m fl.

Poxvirus

Molluscum contagiosum

Epstein-Barr-virus (EBV)

Körtelfeber (mononucleos)

Akut vulvasår

HIV

Manifestationer sekundärt till nedsatt immunförsvar
t.ex Candida

ProtozoerTrichomonas vaginalis

Vaginit

Entamoeba histolytica

Proktit

Giardia lamblia

Kolit

Svamp


Candida albicans

Vaginit (balanit)

Dermatofyter

Ljumsksvamp

Parasiter


Sarcoptes scabiei

Skabb - klåda, hudutslag med gångar

Phthirus pubis

Flatlöss