Kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi och platstikkirurgi berör många sjukdomstillstånd såväl som den kirurgiska tekniken och det akuta omhändertagandet.

Regionens behandlingsprogram inom akut kirurgi hittar du nedan.

Akut kirurgi

Till toppen