Akut kirurgi

Behandlingshandboken Akut kirurgi innehåller aktuella riktlinjer och är avsedd som praktiskt stöd till alla som arbetar inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland inom aktuell akut handläggning av patienter.

Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut kirurgi. Gemensamma och väl underbyggda rutiner för utredning och behandling är en viktig del av kunskapsstyrningens vision om att vi mäter vår framgång i liv och jämlik hälsa.

Till toppen