Kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi och platstikkirurgi omfattar många sjukdomstillstånd såväl som den kirurgiska tekniken och det akuta omhändertagandet.