Akut stopp i trakealkanyl - barn och vuxna

Handläggning akut stopp i trakealkanyl

Förvissa dig om patienten har eller inte har fri luftväg ovan trakeostomat.

 • Om patienten har smittsam infektion i luftvägarna tag först på dig skyddsutrustning
 • Tag ur innerkanyl om den finns, det löser ofta problemet. Lämna inte patienten ensam!
  Om inte luftpassage förbättras när innerkanyl tas ut, eller om trakealkanyl saknar
  innerkanyl fortsätt enligt nedan.
 • Larma kollegor
 • Sug rent med grov sugkateter, spruta koksalt 1.3 ml, sug igen-flöda stýrgas (10 l) mot
  luftväg med syrgasslang el. mask
 • Sug förbi trakalkanylens spets. Är det stopp trakealkanyler eller deom trakealkanylens
  spets, klipp trakelakanylbandet runt halsen. Kontrollera om möjligt med flexibelt
  endoskop
 • Kuffa ur om kuffad trakealkanyl
 • Ta ut trakealkanylen- fortsätt flöda syrgas
 • Böj huvudet bakåt. Håll trakeaosomat öppet genom att dra i hålllsuturer om dessa
  finns, annars med trakeotomhakar/Carlens hakar eller långt nässpekulum

Om patienten inte andas

 • . Sätt in en mindre trakealkanyl eller intubationstub via trakeostomat
 • Intubera om möjligt oralt om a ej går
 • Ventilera med mask alternativt barn larynxmask över stomat om a-b ej går
 • Fortsätt enligt HLR

Om patienten andas

I. Sug rent

II. Sätt tillbaka trakealkanyl

III. Kontrollera läge med flexibelt endoskop

Löf:s Utbildningsfilm om stopp i trakeakanyl 

https://www.laranderegion.se/course/view.php?id=382 Länk till annan webbplats.