Kontakt

Redaktionen vill bli uppmärksammad på fel och oklarheter. Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och fakta som bör ingå i nästa upplaga.

Kontakta huvudredaktören folke.hammarqvist@regionstockholm.se eller gustaf.drevin@gmail.com