Paronyki (nagelbandsinflammation)

Bakgrund

Vanlig besöksorsak på akuten. Patienterna är ofta inremmitterade och har försökt
med behandling i hemmet.

Undersökning och utredning

Klinisk bild, status

Smärta i kanten av nagelbandet, rodnad och ibland även pus.

Behandling

Beroende på svårighetsgrad. Lindrig paronyki kan behandlas med Alsol-omslag och Pevisonkräm. Vid behov p.o. antibiotika (till exempel T. flukloxacillin eller klindamycin).

Handläggning

Partiell evulsio kan göras akut eller i lugnare skede. Efter fingerblockad, klipps en bit av nageln (den sida som paronykin omfattar) ned mot nagelbandet och ”dras/rullas” av. Detta brukar i allmänhet räcka i den akuta situationen. Har patienten besvär av nageltrång (inåtväxande nagelkanter) kan borttagande av en bit av nagelanlaget vara indicerat. Detta kan göras antingen mekaniskt, genom att med en slev skrapa bort det eller med kemisk destruktion (Fenololja 80–90% på en bomullstuss som man applicerar mot ena sidan av nagelanlaget under 3 minuter). Fenololjan ska sköljas bort efter avslutat ingrepp.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Folke Hammarqvist

Till toppen