Subungualhematom

Bakgrund

Trubbigt våld mot fingrar och tår kan orsaka blödning under nageln och ge ett s.k. subungualhematom, vilket på grund av tryckökningen vållar patienten betydande smärta och obehag.

Undersökning och utredning

Klinisk bild

Akut subungualhematom visar sig som en rödaktig missfärgning av det/den affekterade fingret/tån, med påtaglig smärta. Äldre hematom är ofta mörkblå eller svarta och utan smärta.

Handläggning

Vid frakturmisstanke röntga. Gör distalstatus och kontrollera extensorsenorna. Om hematomet bedöms vara färskt enligt ovan (<48 timmar), ska det evakueras. Detta kan ske genom att:

  • en grov nål placeras centralt över hematomet (Obs! Inte över lunula) och nålen borras sedan genom nageln – tryck så lite som möjligt. Fatta nålen mellan tumme och pekfinger och snurra metodiskt.
  • spetsen av ett gem hettas upp över en låga, varefter den glödande spetsen appliceras centralt över hematomet (Obs! Inte över lunula) – denna metod kräver ofta upprepade upphettningar. Behandlaren bör bära skyddsvisir då blodstrålen kan bli ganska hög på grund av trycket, när nageln väl punkteras.
Subungualhematom

Ett stadigt förband får sitta runt fingertoppen med kompression över nageln i några dagar.

Informera patienten om att nageln kan falla av inom de närmaste veckorna för att sedan långsamt växa tillbaka.

Dränering av hematomet är ingen garanti för utebliven infektion.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: David Jaraj

Till toppen