Förord

Behandlingshandboken Akut kirurgi innehåller aktuella riktlinjer och är avsedd som praktiskt stöd till alla som arbetar inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland inom aktuell akut handläggningen av patienter.Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut kirurgi. Gemensamma och väl underbyggda rutiner för utredning och behandling är en viktig del av kunskapsstyrningens vision om
att vi mäter vår framgång i liv och jämlik hälsa.

Innehållet är framtaget av och förankrat inom den sjukvårdsregionala sakkunnigorganisationen. Enheten Kunskapsstyrning och -stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har stött arbetet med uppdatering och utveckling av behandlingsprogrammet.

Stockholm den 15 januari 2022

Ameli Norling
Ordförande, Stockholm-Gotlands medicinska råd
Enhetschef, Kunskapsstyrning och -stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jacob Freedman
Spesak kirurgi, Ordförande i RPO kirurgi och plastikkirurgi

Syfte och användning

Behandlingsprogrammen ska användas som hjälpmedel inom akutverksamheten men ska inte ersätta de lokala behandlingstraditionerna som finns vid klinikerna.

Innehållet ska ses som rekommendationer och är inte i alla lägen heltäckande. Som doktor måste man utgå från det egna omdömet i ett arbete som baseras på att kommunicera vid oklarheteter.

Som ett välkommet tillskott presenterar vi ett helt nytt ÖNH-kapitel som skrivits av Clara Svenberg Lind, Rebecka Ohm, Viktor Sjödin, Erik Friman, Petronella Pettersson och Oscar Solmell med illustrationer skapade av Mattias Krakau och Kari Toverud.

När det gäller procedurer så finns mer detaljerad information i Vårdhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vi gärna refererar till när det gäller KAD-sättning, V-sond, provtagning med mera.

Vi hoppas att denna uppdaterade version av Akut kirurgi kommer att fortsätta vara ett viktigt verktyg för alla hårt arbetande kollegor förde på våra akutmottagningar och att den även kan vara till nytta för primärvården.

Vi har genom vänligt stöd från LÖF och ett överskott från KUB-kurs i akutkirurgi kunnat bekosta en tryckning av behandlingsprogrammet.

Handbokens redaktion 2021-2022

Gustaf Drevin, AT-läkare, Visby lasarett, Region Gotland, gustaf.drevin@gotland.se
Henrik Lambert, specialist i internmedicin, ST-läkare i anestesi och intensivvård, Norrtälje sjukhus Tiohundra, Stockholm henrik.lambert@tiohundra.se
Clara Svenberg Lind, specialist i ÖNH, ME Öron Näsa Hals Hörsel och Balans, Tema Akut och Reparativ Medicin (ARM), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
clara.svenberg-lind@regionstockholm.se
Folke Hammarqvist, docent, överläkare, Akut- och traumakirurgiska sektionen, Tema Akut och Reparativ Medicin (ARM), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm folke.hammarqvist@regionstockholm.se
Urszula Arpholm Felix, webbredaktör, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, urszula.arpholm-felix@regionstockholm.se

Uppdatering 2022 års upplaga

Ansiktsskador: Viktor Sjödin, Erik Friman
Barnkirurgi: Markus Almström, Jacob Stenman
Handkirurgi: Tobias Laurell
Blod, vätska och antikoagulantia: Maria Bruzelius, Anna Ågren
Lilla kirurgin: Rebecka Ohm
Stelkramp: Katarina Widgren, Gustaf Drevin
Neurokirurgi: Bo-Michael Bellander, Alexander Fletcher-Sandersjöö, Hans Johnsson
Rättsmedicin: Henrik Druid
Urologi: Lars Henningsohn
Ögontrauma och sjukdomar: Jan Ygge
Övriga avsnitt: Gustaf Drevin, Henrik Lambert, Folke Hammarqvist

Nya avsnitt ÖNH: Samordnat av: Clara Svenberg Lind.
Ola Bengtsson, Sofia Dennisson, Caroline Gahm, Anna Granath, Laila Hellqvist,
Elin Marsk, Rebecka Ohm, Petronella Pettersson, Viktor Sjödin, Oscar Solmell,
Magnus Starkhammar, Clara Svenberg Lind.

Illustrationer

Kari C. Toverud, Board certified medical illustrator, CMI
ÖNH-avsnitt: Mattias Krakau, bitr. överläkare ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset

Till toppen