Bäckentrauma

Bäckenskador kan leda till stor blödning med cirkulatorisk påverkan.
Ofta ses dessa skador vid högenergitrauma i kombination med mjukdels-, intraabdominella och retroperitoneala skador. Lateral kompressionsfraktur är den vanligaste typen.

Undersökning och utredning

Status, röntgen, etc

Undersökning riktas mot eventuell ömhet, felställning och hematom. Undvik att utföra upprepade provokationstest av bäckenet då detta kan försämra en instabilitet och orsaka tilltagande blödning. Frontalröntgen på akutrummet (om möjlighet finns) vid misstanke på svår bäckenskada och om patienten är cirkulatoriskt instabil. Trauma-DT eventuellt med kompletterande angiosekvenser vid svårare bäckenskada.

Skador

  • Ramusfraktur.
  • Acetabularfraktur.
  • Mekaniskt instabila frakturer (open book, vertikal shear, lateral impact där bäckenskovlarna är förskjutna med antingen isärsprängning, förskjutning eller intryckning).
  • Skador på associerade strukturer och organ är inte ovanligt med tanke på traumaenergin, till exempel blåsskada, tarmskada och kärlskador. Uretraskada (ffa hos män) misstänks om blod via meatus, stora bäcken- eller perineumhematom och om prostata inte palperas på plats. Var då försiktig med KAD. Ett försiktigt försök kan göras av en erfaren kollega, men vid problem ska suprapubisk KAD sättas (ultraljud underlättar). Retrograda uretrogram kan radiologiskt utesluta uretraskada.

Handläggning

  • Bäckengördel på akutrummet (försiktighet vid lateral kompressionsfraktur då frakturen kan dislocera än mer av gördeln) sätts på cirkulatoriskt instabil patient.
  • Bekräftad dislocerad lateral kompressionsfraktur är en kontraindikation mot bäckengördel.
  • Vid cirkulatorisk instabilitet ska patienten till operation eller hybridsal omgående. Trots att DT är ytterst värdefullt för att kartlägga komplexa skador måste man vid svår cirkulatorisk påverkan gå till operation direkt utan föregående DT. FAST kan styra blödningsmisstanken mot buken/bäckenet i dessa fall.
  • På operation - preperitoneal packning av bäckenet eventuellt följt av andra procedurer för att åtgärda associerade skador.
  • DT-angio med embolisering kan vara ett alternativ vid isolerad bäckenskada eller som kompletterande åtgärd efter operation.
  • Definitiv ortopedisk åtgärd när patienten stabiliserats.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Folke Hammarqvist

Till toppen