Buktrauma

En traumatisk bukskada bedöms initialt under primary survey genom att kombinera anamnes (skademekanismen), den kliniska undersökningen (primary survey) och FAST.

Viktigt att ta ställning till under primary survey är om en akut laparotomi är
motiverad för att åtgärda ett C-problem som omedelbart hotar patientens liv. I dessa fall kan det röra sig om intraabdominella blödningar från parenkymatösa organ, mesenteriet eller stora kärl, men skadorna kan också vara komplexa och involvera retroperitoneum och/eller thorax. Andra exempel på skador som motiverar akut laparotomi är tarmperforation, evisceration (tarm utanför buken) och skottskada genom/mot buken.

Om situationen inte kräver en akut laparotomi utförs trauma-DT med hänsyn till skademekanism och vitalparametrar. Efter detta tar man sedan ställning till
observation/konservativ behandling, operation eller terapeutisk angio.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Folke Hammarqvist