Retroperitonealt trauma

Retroperitoneum

Skador på njure, mjukdelar och kärl diagnostiseras med trauma-DT. Skadorna kan behandlas konservativt, med terapeutisk angio eller öppen operation beroende på den kliniska bilden och patientens cirkulatoriska tillstånd.

Retroperitoneala hematom behandlas framför allt konservativt, men i undantagsfall kan interventionell angio alternativt operation vara ett alternativ, beroende på anatomisk lokalisation och klinisk bild.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Folke Hammarqvist

Till toppen