Traumatiskt hjärtstopp

Hjärtstopp vid trauma

Ett cirkulationsstillestånd vid trauma ska inte behandlas enligt medicinska A-HLR-algoritmen. Traumatiska hjärtstopp orsakas vanligen av hypoxi, hjärtskada, lungskada, massiv blödning eller skada på stora kärlen, vg se Appendix.

  • I väntan på kirurg med thorakotomikompetens utförs hjärtkompressioner och ventilation enligt 30:2. Adrenalin och defibrillering kan ingå beroende på rytm och misstänkt hjärtstoppsgenes.
  • Intubering med 100% syrgas
  • Yttre blödning komprimeras. Massivt transfusionsprotokoll påbörjas.
  • Bilateral thoraxdekompression med urakut nåldekompression följt av bilaterala thoraxdrän.
  • Omedelbar anterolateral thorakotomi följt av öppen hjärtmassage, manuell aortakompression samt traumakirurgisk åtgärd av skadan (perikardiotomi, clamping av lunghiluskärl eller stora kärlen). Clamshell-thorakotomi är ett alternativ till anterolateral thorakotomi.
  • Åtgärda hypotermi.

Det är tveksamt att göra thorakotomi vid hjärtstillestånd vid högenergitrauma, i synnerhet om hjärtstoppet varat under en längre ej definierad tid (>10 minuter). Hjärtstopp av kardiogen orsak kan också ha orsakat traumat. Thorakotomi ska endast genomföras av erfaren kirurg. Erbjud anhöriga möjlighet att gå undan inför sådan operativ åtgärd.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Folke Hammarqvist, Gustaf Drevin

Till toppen