Köldskador

Bakgrund

Förfrysning är vanligast på händer, fötter, näsa och öron. Predisponerande faktorer för utveckling av köldskador är hög ålder (begränsad rörlighet, nedsatt sensibilitet), låg ålder (stor hudyta i förhållande till kroppsmassan), bruk av droger eller alkohol, psykiatrisk sjukdom och trauma.

Undersökning och utredning

Anamnes och status

  • Genes och förfluten tid sedan köldskadan. Temperaturen som orsakat skadan och ev. faktorer som påverkat förloppet till exempel vind som accentuerar köldeffekten. Patientens hälsotillstånd i övrigt.
  • I akutskedet är nedsatt känsel vanligt men smärta +/- parestesi förekommer. Efter uppvärmning eller sent i förloppet ses svullnad, rodnad och blåsor. Ischemiska tecken som cyanos på grund av trombos eller vävnadsförlust kan förekomma (oftast distalt).
  • Ytlig dermal köldskada uppträder med rodnad hud +/- blåsbildning.
  • Djup dermal köldskada uppträder som mörkare röd-lila hud. Stum hudkonsistens och ev. blodblåsor.
  • Fullhudsköldskada uppvisar torr, ibland vitaktig hud med stum konsistens och ev. nekroser och cyanotiska tecken.
  • Lab-prover beställs inte rutinmässigt men kan krävas om trombolys övervägs.
  • Technetium-99 tre-fas-scanning liksom MRT kan användas för att kartlägga vävnadsviabilitet men utförs inte akut.
  • Brännskada är differentialdiagnos.

Handläggning

Tetanusskydd ges på vida indikationer. Patienten ska genast transporteras till ett tempererat rum. Alla fuktiga eller kalla klädesplagg avlägsnas. De kylda kroppsdelarna värms i 40–42° vattenbad (gärna med vattenströmning) under minst 30 minuter tills vävnaden är varm och lila-röd. Uppvärmning kan vara mycket smärtsamt varför i.v. smärtlindring kan behövas. Ev. blåsor lämnas intakta i akutskedet. Undvik torr uppvärmning såsom att föna, gnida eller lägga tryck mot vävnaden då köldskadad hud är mycket skör. Drabbade extremiteter kan placeras i högläge. Vid stor volym icke viabel vävnad med risk för sekundärinfektion övervägs antibiotika-profylax. Arytmiövervakning kan vara aktuellt vid systemisk nedkylning. Om <24 timmar efter frysning och en stor vävnadsförlust befaras, kan trombolys övervägas efter kontakt med plastikkirurg. Kirurgisk debridering utförs aldrig akut.

Uppföljning

Kontakt med plastikkirurg. De flesta köldskador behandlas konservativt i flera veckor då vävnadsdemarkation tar lång tid och ev. kirurgi först därefter är indicerad. Efter kontakt med plastikkirurgjour kan patienten få en återbesökstid till plastikkirurgiska mottagningen om inläggning inte behövs.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Kalle Lundgren

Reviderad av: Gustaf Drevin