Pankreasskada

Bakgrund

Relativt ovanligt, men är viktig att diagnosticera och åtgärda. Pankreasskada uppkommer både vid högenergi- men även vid lågenergitrauma (till exempel cykelstyre i mage). Kliniskt svårupptäckt pga retroperitonealt beläget organ. Diagnosticeras oftast vid trauma-DT (men kan vara radiologiskt svårfångad) eller en passent vid akut traumalaparotomi. Skador på pankreasgången måste diagnostiseras för att undvika senare komplikationer orsakade av pankreasläckage. Associerat med tunntarmsskador.

Handläggning

  • Vid pankreasgångskada görs pankreassvansresektion, alternativt ERCP med stent i
    kombination med dränage.
  • Vid omfattande parenkymskada görs resektion beroende på utbredning och
    lokalisation.
  • Vid omfattande komplexa skador görs initial damage control-kirurgi följt av riktad
    behandling beroende på skada.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Folke Hammarqvist

Till toppen