Tarmskada

Bakgrund

Måste alltid misstänkas vid penetrerande skada på bålen. Även vid trubbigt högenergitrauma med inslag av acceleration/deceleration och explosioner kan orsaka tarmskada och lacerationer av mesenteriet (till exempel bucket handle-ruptur) med sekundär tarmpåverkan. Bilbälteshematom (seat belt-tecknet) eller samtidig ländryggsfraktur (Chances fraktur) vid bilolycka är varningstecken. Blod per rektum väcker hög misstanke, men är ovanligt. Missad tarmskada leder till sepsis. Vid evisceration av tarm måste alltid tarmskada misstänkas vilket bör föranleda akut laparotomi oavsett cirkulatoriskt status. Trauma-DT kan missa tarmskador, så vid klinisk misstanke hos icke operationskrävande, stabil patient bör patienten observeras inneliggande.

Handläggning

Beroende på klinisk bild.

  • Tarmsutur av mindre stickskador.
  • Tarmresektion vid mer påverkad tarm (med eller utan direktanastomos) avgörs av den samlade bilden och om en damage control situation föreligger.
  • Stomi i särskilda fall vid allvarligare kolorektal skada.

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Gustaf Drevin, Folke Hammarqvist