Testikeltrauma

Testikeltrauma

Bakgrund

Trauma kan orsaka blödning (hematocele) intra- och/eller extratestikulärt, testikelkontusion eller testikelkapselruptur.

Undersökning och utredning

Anamnes, klinisk bild

Typ av våld. Smärta, illamående.

Status

Svullnad, ömhet och missfärgning av huden. Det kan vara svårt att palpera själva testikeln på grund av hematocelet. Ficklampstest. Hematocele är en icke genomlysbar resistens i skrotum.

Lab, röntgen etc

Akut ultraljud skrotum avslöjar med 90% säkerhet testikelkapselruptur.

Handläggning

  • Vid testikelkapselruptur ska akut exploration utföras. Kontakta urologjour. Konservativ behandling leder ofta till testikelatrofi.
  • Vid intakt testikel och stabilt hematocele, max cirka tre gånger större än den oskadda testikeln, rekommenderas exspektans, suspensoar (dubbla nätbyxor) och analgetika. Boka återbesök på akutmottagningen eller till urolog nästa dag för att kontrollera att hematocelet inte expanderar. Vid påtaglig progress kontakta urologjour. Tidig exploration vid stort hematocele minskar risken för orchidektomi och påskyndar återhämtningen. I normalfallet bildas först ett stort och hårt koagel, som efter någon vecka likvifieras till en hyperton vätska som drar till sig ytterligare vätska och därmed expanderar. Först därefter minskar hematomet i storlek, men detta kan ta månader. Obs! Informera patienten om konvalenscenstiden.
  • Sårskador på skrotum, ska alltid sutureras primärt. Huddefekter måste täckas. Vicryl eller Vicryl Rapide är lämpliga suturval för skrotalhud. Vid avulsionsskador kontakta plastikkirurgjour.

Penistrauma

Bakgrund

Skador sker framförallt vid erektion och under sexuell aktivitet. Penisfraktur orsakas av att penis böjs under erektion så att ena svällkroppen brister, ibland i kombination med spongiosum/uretra.

Undersökning och utredning

Anamnes, klinisk bild

Patienten hör ofta ett knakande ljud och känner när svällkroppen brister, vilket resulterar i akut smärta och att erektionen snabbt försvinner och det blir omöjligt att fortsätta den sexuella aktiviteten. Blod ur meatus, hematuri och oförmåga att kasta vatten är tecken på uretraskada som förekommer i 10–20% av fallen. Blod ur meatus förekommer dock även utan uretraskada.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser vid akut penis med hematom är förutom penisfraktur, ligamentum suspensorium-ruptur eller kärlskada i Bucks fascia eller tunica albuginea. Vid icke penisfraktur kunde den sexuella aktiviteten ofta fortsätta – därför är anamnesen mycket viktig vid detta symtom.

Status

Smärta, svullnad och subkutan blödning. Hematomet, ofta av imponerade storlek, kan breda ut sig över skrotum, ljumskar och buk.

Lab, röntgen etc

Klinisk diagnos. Retrograd uretrografi vid misstanke om uretraskada.

Handläggning

  • Kontakta urologjour. Alla patienter med misstänkt penisfraktur ska genomgå omedelbar exploration, suturering av rupturen och evakuering av hematomet.
  • Konservativ behandling medför hög risk för fibrosbildning och framtida erektil dysfunktion.
  • Sätt suprapubisk kateter vid samtidig uretraskada.
  • Sårskador på penis ska alltid sutureras primärt. Huddefekter ska täckas. Vid avulsionsskador kontakta plastikkirurgjour. Vid amputationsskador reimplanteras stumpen om möjligt.

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Lars Henningsson

Reviderat av: Gustaf Drevin