Psykologisk och social bedömning, underlag

5.1 Första trimestern (fusionsfas)

Första trimestern, fusionsfas

Uppmärksamma

Förväntat beteende

Observandum

 • Reaktion på graviditetsbeskedet.
 • Tidigare erfarenheter.
 • Integrerar fostret som en viktig del av sig själv.

 

 • Ambivalens


 • Oönskad graviditet.
 • Ihållande olöst ambivalens.
 • Tidigare negativ erfarenhet av sexualitet och reproduktion.
 • Konfliktfylld känsla inför att vara gravid.
 • Idylliserad graviditet.
 • Reaktioner på förändringar relaterade till graviditeten - fysiska och känslomässiga.
 • Livsstil.

 • Humörsvängningar.
 • Inåtvändhet.
 • Osäkerhet inför förändringarna.


 • Inga reaktioner.
 • Påtaglig oro/olust inför förändringar.
 • Lever riskfyllt röker, dricker, nyttjar andra droger.
 • Äter dåligt anorexi, bulimi.
 • Relationen till och stödet från partnern.
 • Ökat krav på uppmärksamhet, skydd och omsorg.
 • Problem i relationen till partnern.
 • Stöd av andra.

 

 • Tillfredsställande stöd..

 

 • Bristande socialt stöd/nätverk.
 • Börjar knyta an – att vara
  gravid.

 • Förändrad självbild.
 • Accepterar graviditeten, börjar se sig som en blivande mamma.
 • Letar tecken/symtom på graviditet.
 • Inga reaktioner.
 • Påtaglig olust.

 • Drömmar, fantasier.
 • Kan erfara ovanliga och annorlunda drömmar och fantasier om sig själv och andra.
 • Mardrömmar med kvarstående olust efter uppvaknandet.
 • Att dela graviditeten med andra.
 • Börjar berätta för någon/några.
 • Olust och stark oro inför att berätta

 

5.2 Andra trimestern (differentieringsfas) 

andra trimestern (differentieringsfas)

Uppmärksamma

Förväntat beteende

Observandum

 • Reaktioner på fosterrörelser.
 • Reaktioner på ultraljud.


 • Börjar fantisera om det väntade barnet.
 • Bekräftar graviditeten och barnet.


 • Kvarvarande ambivalens till graviditeten.
 • Känner fosterrörelser sent eller inte alls.
 • Inga fantasier kring barnet.
 • Reagerar med olust/obehag på kroppsförändringar och fosterrörelser.
 • Dialog med barnet.
 • Börjar lyssna till och pratar med barnet.
 • Börjar fundera över barnets utveckling.
 • Olust inför det väntade barnet.
 • En ovilja att prata om det väntade barnet.

 


 • Parrelationen.

 • Den gravida söker ökat skydd och omsorg.
 • Börjar fundera över den blivande pappa/partnerns roll.
 • Problem/konflikt i relationen.
 • Den ena partens oförstående hållning inför den andres förändrade situation. • Relationen till de egna föräldrarna.
 • Relationen får ett annat innehåll.
 • Problem/konflikt i relationen till föräldrarna, främst modern.
 • Tankar inför föräldraskapet.
 • ”Copingstrategier”.
 • Reflektionsförmåga.
 • Börjar fundera över och se sig som mamma och pappa, som föräldrar. • Stark oro, ängslan och anspänning. Stor skillnad mellan den gravida och partnerns tankar om föräldraskap, ansvar etc.
 • Börjar boa.
 • Börjar planera inför barnets ankomst.
 • Ingen planering alls.

5.3 Tredje trimestern (separationsfas)

Tredje trimestern (separationsfas)

Uppmärksamma 

Förväntat beteende

Observandum

 • Reaktioner och tankar inför förlossningen.
 • ”Copingstrategier”.

 

 

  • Oro/osäkerhet.
 • Förbereder sig inför förlossningen.
 • Samlar kunskap.
 • Börjar längta till att graviditeten tar slut.
 • Längtar efter och är nyfiken på barnet.
 • Stark oro/osäkerhet.
 • Påtaglig rädsla, oro inför förlossningen.
 • Ingen nyfikenhet/inga fantasier kring barnet.
 • Förberedelser för barnet.
 • Parrelationen.
 • Planerar för barnets ankomst.


 • Inga förberedelser för barnets ankomst.
 • Planerar för familjen post partum. • Planerat och förberett för den första tiden hemma. • Stor osäkerhet.
 • Bristande stöd.
 • Ingen planering eller förberedelse.

5.4 Postpartum (0–16 veckor)

postpartum 0-16 veckor

Uppmärksamma 

Förväntat beteende

Observandum

 • Förlossningsupplevelse.

  • Kan reflektera över förlossningsupplevelse. Se
  både positiva och negativa sidor av förlossningen.
 • Traumatisk upplevelse.
 • Tecken på PTSD.


 • Relationen till och känslor för barnet.

 


 • Har knutit an till barnet och har en i grunden positiv relation till barnet.
 • Osäkerhet.
 • Brister i anknytningen.
 • Problem i relation till barnet.

 


Barnet:

 • Amning, sömn, temperament, etc.
 • Problem relaterade till barnets utveckling och hälsa.
 • Börjat lära känna varandra.


 • Problem i omvårdnaden av barnet, t.ex. amningsproblem, skrikighet, stark oro.
 • Dåligt fungerande samspel med barnet.

Den gravida och partnern:

 • Egen hälsa.
 • Sömn.
 • Mat.
 • Relationen.
 • Samliv och sexualitet.
 • Arbetsfördelning i hemmet.
 • Deltagande i barnets skötsel.
 • Upplevt stöd.
 • Äldre barn i familjen.
 • Osäkerhet.
 • Annorlunda sömn.
 • Förändrad relation och förändrat samliv.

 

 

 • Ängslan.
 • Nedstämdhet.
 • Depressiva symtom/depression.
 • Sömnbrist som påverkar vardagen.
 • Problem/konflikt i relationen.
 • Stress.
 • Upplevt och faktiskt bristande stöd.

 

 

 

 

 

 


 • Socialt nätverk – familj, släkt, vänner.
 • Tillfredsställande socialt nätverk.

 

 • Bristande socialt stöd.
 • Ensamhet.

 

Till toppen