Vedertagna förkortningar

förkortningar

Förkortning

Betydelse

AFI

fostervattenmängd

 afl

anteflekterad

ARB

anmälningspliktiga resistenta bakterier

AUDIT

Alcohol Use Disorder Identification Test

bm

barnmorska

BMM

barnmorskemottagning

BMI

body mass index

BP

beräknad partus

BPET 

beräknad partus enligt embryo transfer

BPSM

beräknad partus enligt sista menstruation

BPUL

beräknad partus enligt ultraljud

BT

blodtryck

BUP

barn- och ungdomspsykiatri

BVC

barnavårdscentral

CTG

cardiotocografi

cx

cervix

cx bib 

cervix bibehållen

cx utpl

cervix utplånad

DUDIT

Drug Use Disorder Identification Test

EDA

epiruralanestesi

EPDS

Edinburgh Postnatal Depression Scale

ffd

föregående fosterdel

FOBS

Fear Of Birth Scale

fr

fosterrörelser

gc

gonorré

grav

gravida

grav.v

graviditetsvecka

grav.test

graviditetstest

IU

inre undersökning

IUFD

intrauterin fosterdöd

IVF

in vitro fertilisering

kir.ab

kirurgisk abort

KUB

kombinerat ultraljud och biokemisk test

LGA

large for gestational age

med.ab

medicinsk abort

Mm

modermunnen

MVC

mödravårdscentral

NIPT

non invasive prenatal test

N2O

lustgas

OGTT

peroral glukosbelastning

PAB

patientansvarig barnmorska

PAL

patientansvarig läkare

PCB

paracervikal blockad

PDB

pudendusblockad

p-glukos

plasmaglukostest

rfl

retroflekterad

RUL

rutinmässigt ultraljud

SF-mått

symfys-fundusmått

SGA

small for gestational age

SM

senaste menstruations första dag

STI

sexuellt överförd infektion

TLFB

time line follow back

tv 1

tvilling 1

tv 2

tvilling 2

Ulj

ultraljud

VC

vårdcentral

VAS

Visuell Analog Skala

VE

vacuum extraktion

VU

vaginal undersökning

VVP

vulva, vagina och portio

YP

yttre palpation

Om innehållet

Ansvariga för dokumentet: Mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm

Publicerad: 10 oktober 2019