Bedömnings- och dokumentationsmall - bäckenbotten

Palpation

 • Palpera bäckenbotten på brits då gyn läge försvårar knipet för kvinnan.
 • För in två fingrar 4–5 cm horisontellt om möjligt. Känn bakåt men tryck inte.
 • Tonus bedöms i viloläge, dvs avslappnad bäckenbotten.
 • Bedöm knipförmågan
 • Styrkan i knipet bedöms bakifrån och framåt. Knipet ska kännas som ett lyft som utförs av musklerna.
 • Bedöm uthålligheten. Dvs tiden för maximal anspänning i musklerna som mäts i antal sekunder. Uppmana kvinnan att knipa ”allt vad hon kan”.
 • Bedöm eventuell sidoskillnad i knipförmågan. Finns skadad muskulatur på någon av sidorna?
 • Bedöm eventuella smärttillstånd, beröringssmärta eller trycksmärta.
 • Bedöm mellangårdens tjocklek. Palpera med ett finger på vaginalbotten och ett per rectum. Bedöms tjockleken mer än 2 cm är det oftast normalt. Vid tunnare mellangård ska knipförmågan ställas i relation till bristningsgrad och subjektiva besvär.

Vilotonus

 • Hypotont; känns löst, rymligt och slappt
 • Normotont; vävnader sluter om fingrarna
 • Hypertont; svårt att få in fingra, omsluts stramt

Knipförmåga

 • Styrka i knipet (lyft bakifrån → fram)
  -1 Krystar i stället
  0 Ingen anspänning eller lyft
  1 Förnimbar anspänning men inget lyft
  2 Svagt lyft
  3 Måttligt lyft
  4 Starkt lyft
 • Uthållighet/ Duration (Maximal anspänning i knipet)
  Tendens till anspänning <1 sekund
  1–3 sekunder
  4–6 sekunder
  >6 sekunder
 • Sidoskillnad i knipförmågan
  Jämnt
  Ojämt.

Skalan är baserad på Modifierad Oxford Scale (MOS).

Dokumentation

Dokumentera vilostatus och knipförmåga i mappen för eftervård under sökordet Bäckenbotten.

Kommentarsfält. Exempel: Vilotonus normotont, Knipförmåga: styrka måttligt, uthållighet 4 sek. jämt knip.

Om innehållet

Uppdaterad: 14 juni 2021

Bedömning - och dokumentationsmall har utvecklats av barnmorska Jenny Kugelberg i samarbete med MHV-enheten under Eftervårdsprojektet.

Till toppen