Träning efter förlossning

14 juni 2021

Hur ska stegringen se ut?

3 veckor efter förlossning

 • Promenader
 • Magmuskelaktivering, djupandning, bäckenlyft
 • Bäckenbottenträning

3–8 veckor efter förlossning

 • Promenader är fortfarande förstahandsalternativ.
 • Successivt stegrad träning av bålmuskler, kroppen som motstånd.
 • Maxknip. Uthållighetsknip.

8–12 veckor efter förlossning

 • Successiv stegring och återtagande av ”vanlig träning”.
 • Inte vara åter på pregravid träningsnivå förrän tidigast 6 månader postpartum.
 • Fortsatta knip.

12–16 veckor efter träning.

  • Besvär eller symtom av bäckensmärta, inkontinens etc nu – behov av fysioterapeut?

  Tänk på

  • Sömnbrist = brist på återhämtning = skaderisk
  • Ingen hets. Det är ingen katastrof att inte träna.
  • Bäckenbotten, promenader och hållningsmedvetenhet räcker långt.