Endometrios

Endometrios innebär att livmoderslemhinneliknande vävnad växer utanför livmodern. Endometrios är en kronisk, inflammatorisk och östrogenberoende sjukdom som drabbar 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen kan uppstå genom spridning av endometrieceller via retrograd mens, via blod- och lymfbana och via kirurgi (sectio, laparoskopi). Miljöfaktorer med hormonstörande ämnen och metaplasi av stamceller kan påverka endometrios.

Symtom

Dysmenorré, ovulationssmärta, djup samlagssmärta, smärta vid miktion/tarmtömning och trötthet är vanliga symtom. Endometrios kan också påverka kvinnans fertilitet. Symtomen kan lätt misstolkas som till exempel IBS, inflammatorisk tarmsjukdom mm.

Fem anamnestiska frågor som underlättar diagnostiken.

 • Har du svår mensvärk?
 • Har du ont vid ägglossning?
 • Har du djup samlagssmärta?
 • Har du smärta då du kissar?
 • Har du smärta då du bajsar?

Gynekologisk undersökning kan inte avfärda diagnosen endometrios. I utredningen används gyn-undersökning, MR och laparoskopi/”smärtskopi” (titthålsoperation). Kvalificerat vaginalt ultraljud har en central plats vid utredning av misstänkt endometrios.

Behandling

Endometriosbehandling har två syften, minska smärta och öka fertiliteten. Tidig behandling ger vinster i livskvalitet och förebygger försämring i sjukdomsförloppet. Förstahandsvalet för behandling mot endometrios är all form av hormonell behandling som ger amenorré. Ibland behövs kombinationer av flera olika hormonella metoder för att uppnå blödningsfrihet.

Bra tarmfunktion eftersträvas, tarmreglerade behandling med Inolaxol 1‑‑3 ggr/dag
rekommenderas vid tarmtömningssvårigheter.

Stor vikt bör läggas på information om endometrios, ibland finns stort behov av samtalsstöd.

Träning och ickefarmakologiska rekommendationer:

 • Fysioterapi – för sekundär smärta i rygg och bäcken
 • Motion
 • TENS
 • Medicinsk yoga

Hormonella behandlingsrekommendationer via barnmorska:

När patienten samtidigt är i behov av antikonception rekommenderas en av metoderna:

 • Kombinerad hormonella preventivmedelsmetod med långcykelbehandling
 • Gestagen preventivmedelsmetod med mellandospiller
 • Intrauterin antikonception med inlägg som frisätter 20 µg levonorgestrel dagligen.
 • Vid misstanke om endometrios är kopparspiral kontraindicerat.

Blödningsfrihet eftersträvas.

Återbesök erbjuds till barnmorska/läkare på BMM för uppföljning av behandling med
ställningstagande till utredning via specialist i ob/gyn inom öppenvården. Vid diagnostiserad svårare sjukdom är ett multiprofessionellt teamomhändertagande centralt.

Smärtlindring

Det är viktigt med individualiserad och systematisk smärtbehandling i olika steg, beroende på smärttillståndets karaktär och förekomsten av andra symtom. Efter cellprovtagning, spiralinsättning och postoperativt finns ökat behov av smärtstillande
medicinering.

 1. Initial receptfri rekommendation via barnmorska/läkare: Paracetamol 500 mg 2x4
 2. Receptbelagd rekommenderad behandling via läkare: COX-hämmare (NSAID) ex: T.Orudis 50-200 mg, T. Naproxen 500mgx2 eller T. Arcoxia 30‑60 mg

När ovan inte ger acceptabel smärtlindring ska kvinnan remitteras vidare till
öppenvårdsgynekolog eller vid svårare fall, till multiprofessionellt team på kvinnoklinik.

Graviditet

God planering för smärtlindring behövs före-under och efter graviditet. Insättande av
behandling post partum samordnas och planeras under graviditeten via ordinarie behandlande läkare eller via specialistläkare i ob/gyn på BMM. Hormonell behandling sätts in 6‑8 veckor efter förlossning.

Vid eftervårdsbesöket rekommenderas läkarkontakt utöver de rekommenderade barnmorskekontrollerna, om patienten inte träffat ordinarie behandlande läkare för sin
endometrios.

 1. Arbets- och referensgruppen för endometrios Nr 75 2016
 2. SBU utvärderar rapport 277/2018 Endometrios. Diagnostik, behandling och bemötande. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.
 3. Socialstyrelsen 2018. Nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Stöd för styrning och ledning.

Om innehållet

Publicerad: 9 december 2021

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen