Till bärare av Hepatit B-virus

Samtycke till barnläkare att ta del av den gravidas journal.

Till toppen