Hyperemesis

Illamående under graviditeten

Illamående och kräkning förekommer hos 50–90 procent av alla gravida. Symtomen debuterar oftast tidigt vanligtvis i graviditetsvecka 4–8. Orsaken är fortfarande okänd men är troligtvis multifaktoriell. De hormonella förändringarna under graviditeten har betydelse men även ärftlighet påverkar risken för hyperemesis. Besvären avklingar oftast spontant före graviditetsvecka 12 men senast i graviditetsvecka 20 för flertalet gravida. Kvinnor med graviditetsillamående har lägre missfallsrisk.

10 procent har besvär under hela graviditeten. Den svåraste formen kallas hyperemesis gravidarum och förekommer i 0.3–2 procent av alla graviditeter. Detta tillstånd är ofta förknippat med dehydrering, elektrolytrubbningar, viktnedgång och ketonuri.

Några studier har visat samband med infektion med Helicobacter pylori, fram för allt kvinnor med svårbehandlad hyperemesis.

Riskfaktorer

Hyperemesis vid tidigare graviditeter, flerbörd, mola, låg ålder, ätstörning, psykisk sjukdom, hypertyreos, tidigare mag-tarmbesvär.

Initial handläggning av graviditetsillamående

Några råd som kan hjälpa (trots avsaknad av vetenskapliga belägg):

 • Ät ofta och mindre mål
 • Kolsyrade drycker kan vara lättare att dricka
 • Undvik det som förvärrar symtomen (individberoende) ofta stekt, fet, starkt kryddad mat
 • Prova med kolhydratrik föda
 • Te eller mat med ingefära
 • Frisk luft, motion, vila.

Första åtgärder på barnmorskemottagning:

 • Kontroll av anamnes och status (ex. hudturgor)
 • Kontroll av vikt, BT
 • Kontroll av tyreoideaprover, om ej taget tidigare i graviditeten: TSH, T4 och ev. sNa, s-K, Hb
 • Behövs psykologiskt stöd?
 • Pyridoxin (B6), T Pyridoxin Recip 40mg 1x3, receptfritt på apotek
 • Ingefärskapslar 400mg, får tas max 1g dagligen då högre doser kan öka risken för missfall, receptfritt
 • Meklozin - T Postafen 25mg 1x2, receptfritt på apotek
 • Akupressurband

Handläggning vid graviditetskräkningar

 • Om fortsatta besvär gör bedömning enligt PUQE-score se bilaga trots åtgärder enligt ovan, ska den gravida komma till läkare för bedömning och ställningstagande till sjukskrivning. Vid lättare besvär 25–50 procents sjukskrivning, vid uttalade besvär 100 procent, men längst 2 månader enligt Socialstyrelsens beslutsstöd. Recept på efedrin+koffein, Lergigan comp 1 x 3–4. Information om att undvika samtidigt kaffeintag!
 • Vid fortsatt ihållande kräkningar trots ovanstående åtgärder hänvisas den gravida till akutmottagning för ställningstagande till poliklinisk vätskebehandling. I vissa fall kan det bli aktuellt med sjukhusvård och behandling med cortisonschema.
 • Akupunkturbehandling på P6, har i några studier visat effekt på illamåendet.

Vid utebliven effekt av behandling

 • Metoklopramid (T Primperan), kan användas utan risk i tidig graviditet. Metoklopramid är kategori 2 i Janusinfo, främst på grund av att det finns liten risk för utsättningssymtom hos det nyfödda barnet vid användning i senare delen av graviditeten.
 • Ondansetron (T Zofran) 4 mg x 3. . Det finns stor erfarenhet av behandling med ondansetron under graviditet och någon generellt ökad risk för fosterskador har inte fastställts. Ondansetron är kategori 2 i Janusinfo och ska om möjligt ej ges före graviditetsvecka 12 då enstaka studier visat liten ökad risk för läpp-gomspalt och hjärtkärlmissbildningar hos barnet. Vid svåra besvär med illamående, är den eventuella risken för fostret med ondansetronbehandling betydligt mindre än de risker som ostillbara kräkningar utgör.

Kvinnor med ihållande kräkningar:

 • Tillför vitamin B1, tiamin, T Beviplex forte 1–3 x 1 på grund av risk för Wernickes encefalopati vid brist. Efter över tre veckors frekventa kräkningar finns risk för Wernickes encefalopati. För gravida som är magsäcksopererade kan det gå snabbare.
 • Kapsel Omeprazol 20 mg 1x1
 • Kontrollera att mörkhyade och täckta gravida tar D-vitamin då intaget med kosten är mycket låg.

 

 1. Matthews A, Haas DM, O'Mathuna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. The Cochrane database of systematic reviews. 2015.
 2. Festin M. Nausea and vomiting in early pregnancy. BMJ Clin Evid. 2014;2014.
 3. Hyperemesis Gravidarum: A Review of Recent Literature. Pharmacology. London et.al.
 4. www.janusinfo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 28 december 2021

Till toppen