Läkemedel

7 februari 2024

Läkemedel under graviditet och amning

Läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott som den gravida tar före graviditeten och vid inskrivningen ska dokumenteras i MHV 1.

Samtliga läkemedel och kosttillskott som den gravida tar, kortare eller längre tid, under graviditeten ska dokumenteras i MHV 2.

Aktuell information om läkemedel under graviditet, amningsperiod och bedömning av eventuell fosterpåverkan finns på Janusinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bedömningarna på Janusinfo bygger på uppgifter från Medicinska födelseregistret och en kritisk värdering av vetenskaplig litteratur av nationella experter. Fokus vid värderingen är första delen av graviditeten och risken för fosterskador. Janusinfo ska fungera som en kunskapsbank av samlad, producentobunden läkemedelsinformation med både bredd och djup. Den ska förmedla de viktigaste läkemedelsnyheterna med fokus på det som är relevant i förskrivarens arbete.

Läkemedelsinformationscentralen – Karolic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lämnar kostnadsfri upplysning om läkemedel och graviditet. Där kan man till exempel få bra information om tillgänglig kunskap om nya eller ovanliga läkemedel. Observera att Karolic endast är för personal.

Kontakt med Karolic

 • Telefon: 08-123 810 60, måndag–fredag, klockan 9–16
 • Elektronisk konsultationsremiss via TakeCare
 • Pappersremiss till:
  Läkemedelsinformationscentralen, Karolic
  Klinisk Farmakologi C1:68
  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  141 86 Stockholm
 • E-post: karolic.karolinska@regionstockholm.se
  Obs! Inga personnummer etc i e-postmeddelandet.

Läkemedel och amning - remiss till spec-MVC för bedömning

Olika typer av läkemedel, t.ex. immunmodulerande, psykoaktiva, och antiepileptika som gravida och nyförlösta använder kan kräva att särskilda överväganden görs inför kommande amning/möjlighet för barnet att få mors bröstmjölk. Det gäller samtliga läkemedel i klass 3 enlig Janusmed amning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt vissa klass 2, framför allt läkemedel som i hög grad passerar över till bröstmjölk. Berörda gravida som önskar amma bör därför erbjudas remiss till Spec-MVC på vald förlossningsklinik i god tid före förlossningen för ställningstagande till kommande amning.

Syftet är att låta de som önskar amma att göra så när det är möjligt och då vid behov göra en planering för uppföljning av barnet första tiden efter födseln. Tidig uppföljningen kan ske på BB och neo mottagning för att senare göras på en barnmottagning. För vissa läkemedel tas koncentrationsmätningar i blodet på barnet och för andra läkemedel är det endast klinisk uppföljning.

Det är inte alla verksamheter utanför vårdkedjan graviditet och förlossning som har aktuell kännedom om möjligheten till amning vid användning av vissa läkemedel vilket gör att ni på BMM har en viktig uppgift att uppmärksamma och erbjuda särskild bedömning av detta.