Obesitasoperation

Bakgrund

Gastric bypass (GBP) var tidigare den vanligaste operationen för obesitas. Operationen innebär att magsäcken kopplas bort, och man sparar en liten magsäcksficka som tunntarmen kopplas till. Detta innebär att försämrat upptag av födointag och även förändringar i mag-tarmkanalens fysiologi som kan orsaka metabola komplikationer. GBP medför att den opererade måste anpassa födointaget och fortsätta med livslång substitution av vissa vitaminer och mineraler.

Operation med gastric sleeve är nu den vanligaste operationen för obesitas. Operationen innebär att magsäcken görs om till ett smalt rör och överskottet tas bort. Ingen omkoppling sker men med operationen tas den del av magsäcken bort där Ghrelin bildas som är ett hungerhormon vilket minskar hungerkänslorna efter mat och sötsaker. Kombinationen med en mindre magsäck ger en tidigare mättnadskänsla.

Fördelen med gastric sleeve jämfört med gastric bypass är främst mindre risk att drabbas av dumping (snabbt svängande blodsocker vilket ger svettningar och hjärtklappning mm), tarmvred, magsår eller vitamin- och mineralbrist.

Även Gastric balloon (GB) förekommer i behandling av obesitas. Detta innebär att en ballong av silikon läggs ner i magsäcken med gastroskop i narkos. Vid misstanke om graviditet ska ballongen snarast tas ut ur magsäcken på kvinnan. Kontakta behandlande klinik.

De som genomgått GBP rekommenderas regelbunden uppföljning i 5 år på opererande enhet.

Rekommendation är att man ska vänta cirka ett år innan man blir gravid, eller så länge man går ned i vikt.

Under graviditeten

Gravida som är opererade för obesitas har ökad risk för malabsorption som anemi, protein- och vitaminbrist. Flertal studier visar ökad risk för tillväxthämning hos fostret, troligtvis på grund av malnutrition. Risk för graviditetsdiabetes minskar från 7 till 2 procent efter obesitasoperationen. Under graviditeten finns ett ökat behov av järn, folsyra och kobalamin (B12 vitamin). Många som är opererade framför allt med gastric bypass utvecklar också med tiden brist på kobalamin, D-vitamin och protein.

Förslag på behandling med vitaminer för gravida som är opererade med GBP:

 • T. multivitamin 1 x 1
 • T. Behepan® 1 mg 2 x 1
 • T. D vitamin-calcium 1 x 2, tredje trimestern 2 x 2
 • Järnpreparat tvåvärt järn 100 mg 1 x 1 (mer kan ej tas upp p.g.a. operationen) samt Folsyra 5mg 1 x 1 från 4 veckor innan planerad graviditet. Järn och folsyra ska tas under hela graviditeten och amningsperioden.

Ny godkänd behandling som nu ofta ordineras av opererande klinik, specialgjord för personer som är magsäcksopererade och som innehåller, vitamin B12, vitamin B1, kalcium, D-vitamin, järn, zink, folsyra och järn:

 • T Baricol Complete 1 x 2, finns som tuggtablett eller brustablett (receptfritt)
 • Extra D-vitamin kan behövas t.ex. mörkhyade, täckta kvinnor

Generella kostråd efter obesitasoperation

Ät ofta, men mindre portioner, 6–7 måltider per dag. Måltiderna ska vara ca 3 dl och bör innehålla 1/3 protein. Maten bör vara fiberrik och sockermängden ska minskas. ”Tänk proteinrik diabeteskost”. Maten måste tuggas väl.

Vätska bör drickas i små klunkar mellan måltiderna för att minska risk för dumping, d.v.s. snabbt svängande blodsocker vilket ger svettningar, hjärtklappning och även kan göra att personen svimmar.

Handläggning

 • Kontrollera att den gravida tar kosttillkost som är ordinerat från behandlande läkare efter operationen.
 • Erbjud läkarbesök i tidig graviditet för graviditetsplanering om mindre än ett år gått sedan operation, dålig följsamhet till kosttillskott mm.
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 och 40 oftare vid behov.
 • Kontrollera blodstatus, kobalamin, ferritin varje trimester. Vid misstanke om näringsbrist (t.ex. operation mindre än 1–2 år sen, ej tagit sina vitaminer), kan även följande prover tas:
  Folsyra, 25-OH vit - D, Calcium - p, Fosfat - p, Magnesium - p, Zink - s, Albumin - p.
 • Vid otillräcklig effekt av per os behandling ovan, överväg ev. injektionsbehandling B12 och järn samt remiss till SpecMVC.
 • Vid misstanke om graviditetsdiabetes, kontrolleras p-glukos 5 ggr/dag, dagligen under 7 dagar, fastande på morgonen och 60 min efter påbörjade måltider - frukost, lunch, middag och innan sänggående. Dokumentera på avsedd lista. Diagnos ställs redan om 3 värden är ≥ målvärdet efter en veckas självkontroll. OGTT kan ej utföras p.g.a. dumpingsymtom, se riktlinje Diabetes i samband med graviditet

Inre bråck

Inre bråck är en relativt vanlig komplikation som drabbar så många som 5–15 % av GBP opererade. Vid oklara buksmärtor ska läkare kontaktas för bedömning och åtgärd.

 1. Pregnancy after bariatric surgery: a narrative literature review and discussion of impact on pregnancy management and outcome.
  Veronica Falcone, Tina Stopp, Michael Feichtinger, Herbert Kiss, Wolfgang Eppel, Peter Wolf Husslein, Gerhard Prager & Christian S. G
 2. Outcomes of Pregnancy after Bariatric Surgery
  Kari Johansson, Ph.D., Sven Cnattingius, M.D., Ph.D., Ingmar Näslund, M.D., Ph.D., Nathalie Roos, M.D., Ph.D., Ylva Trolle Lagerros, M.D., Ph.D., Fredrik Granath, Ph.D., Olof Stephansson, M.D., Ph.D., and Martin Neovius, Ph.D. N Engl J Med 2015; 372:814-824February 26, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1405789
 3. Nutritional Defiencies After Gastric Bypass Surgery
  John Seeniann, DO MPH, Carl Hoegeri, DO, MSc. J Am Osteopathi Assoc. 2009; 601–604

Om innehållet

Uppdaterad: 16 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen