Resistenta bakterier - screening

Provtagning syftar till att förebygga spridning av anmälningspliktiga resistenta bakterier. Många bär på bakterierna utan symtom, så kallat bärarskap.

Handläggning av MRSA

  • Inskrivning på BMM: Ta prov för MRSA om den gravida har misstänkt stafylokockinfektion (t.ex. abscess, impetigo eller sårinfektion).
  • Graviditetsvecka 32 – inför förlossningen: Ta prov för MRSA om den gravida kvinnan har riskfaktor för MRSA eller familjemedlem med MRSA Om den gravida kvinnan utlandsvårdats utanför Norden senaste 6 månaderna

Prov tas från näsa + svalg + perineum + riskfaktor

Handläggning av VRE, ESBL och ESBL carba

handläggning av VRE ESBL och ESBL carba


Typ av utlandsvård

Prov från

VRE


Slutenvård eller avancerad
poliklinisk behandling

Feces


ESBL/ESBLcarba


Slutenvård eller avancerad
poliklinisk behandling

Feces,
ESBLcarba ingår i ESBLprovtagningen

Se även PM 13 i handlingsprogrammet resistenta bakterier för mödrahälsovård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Avskrivning från MRSA, kräver tre på varandra negativa svar. Avskrivningen beslutas av smittskyddsläkare i samråd med infektionsläkare.

Vid frågor/ rådgivning om MRSA infektion: Kontakta MRSA- teamet, Infektionsmottagningen, Danderyds sjukhus. Tel 08-123 559 22.

Handläggning vid positivt svar


  1. Handlingsprogram för resistenta bakterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Smittskydd Stockholm)
  2. MRSA - Rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk, Socialstyrelsen 2010

Om innehållet

Uppdaterad: 20 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm