RhD-negativ – checklista

31 oktober 2022

Metoden för Fetal RhD typ bestämning i maternell plasma hos gravida som blodgrupperats RhD, är nu kvalitetssäkrad. Det innebär att rutinmässig RhD gruppering av nyfödda barn till RhD negativa kvinnor är borttaget när det redan finns ett svar på fetal RhD typ i TakeCare.

Fetalt RhD ska tas i samband med blodgruppering på:

 • Förstföderskor
 • Omföderskor som har en RhD negativ blodgrupp
 • Omföderskor med okänd blodgrupp

Handläggning

 • Ett EDTA rör för blodgruppering och ett EDTA rör för fetalt RhD
 • Blodgruppering tas tidigast från graviditetsvecka 10+0
 • Ange beräknat partus på remissen
 • Proven skickas till blodcentralen
 • Svar på RhD-typning av fostret skickas separat från blodcentralen till BMM inom 5–7 dagar efter blodgrupperingssvaret på modern. Svar på fostrets RhD- typ dokumenteras av barnmorska på BMM i MHV 1 under Anteckningar. Antingen foster RhD positiv eller foster RhD negativt.
 • Immuniseringsprover ska tas på samtliga RhD negativa gravida som bär ett RhD positivt foster veckan innan Anti-D profylax ges för att alla som eventuellt hunnit bli immuniserade fångas upp.
 • Prov ska även tas om svar på fostrets RhD-typ saknas. Ett EDTA rör skickas tillsammans med remiss till Blodcentralen.
 • Målsättningen är att Immuniseringsprovet tas en vecka innan Anti-D profylaxen i gravitetsvecka 28 - 30. Om ej möjligt ta provet i graviditetsvecka 25 eller omedelbart före Anti-D profylax. OBS! Viktigt att ta provet innan Anti-D profylaxen ges samt att det noteras på remissen att profylaxen är given.
 • I samband med provtagningen/vid besöket i graviditetsvecka 25 ska barnmorskan informera den gravida om Anti-D profylax.
 • Profylaxen ges i graviditetsvecka 28+0–30+0 på barnmorskemottagningen. Sprutan kan ges senare, till exempel vid sen inskrivning. Muntlig och skriftlig information om Anti-D profylax ges.
 • Injektionen ges intramuskulärt i övre yttre kvadranten i sätesmuskulaturen. Till gravida med ett BMI över 40 rekommenderas intramuskulär injektion i överarmsmuskeln.
 • Sprutan ska förvaras i kylskåp fram till injektionstillfället. Kan värmas en kort stund i handen före injektionen.
 • Given Anti-D profylax ska dokumenteras i Obstetrix under sökord speciell omvårdnad. Ange även sprutans Lot. Nummer.

Rhophylac beställs via Proceedo: Beställning av vacciner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan beställas i mindre mängder/enstaka sprutor. Hållbarhet 3 år. Kostnaden för sprutan ingår i ersättningen för besöket.