Socialtjänstanmälan

Orosanmälan

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att anmäla när ett barn riskerar att fara illa.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter för orosanmälan:

Till toppen