Socialtjänstanmälan

Orosanmälan

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att anmäla när ett barn riskerar att fara illa.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter för orosanmälan:

Om innehållet

Uppdaterad: 4 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm