Abort

Barnmorskan har en viktig roll att förmedla information och grundläggande fakta om abort. Samtalet ska utföras på ett förutsättningslöst sätt, så att kvinnan känner att hon har stöd i det beslut hon själv kommit/kommer fram till. Kvinnor ska erbjudas stödsamtal samt preventivmedelsrådgivning i anslutning till abortrådgivningen, det kan med fördel redan påbörjas på barnmorskemottagningen men sker i största utsträckning via abortmottagningen. Följs de aktuella behandlingsrekommendationerna kan abort betraktas som en mycket säker behandling med låg komplikationsrisk och utan risker för kvinnans framtida fertilitet.

Lagstiftning

Abortlagen innebär att kvinnan till och med graviditetsvecka 18+0 har rätt att själv bestämma om hon vill genomgå abort eller inte. Hon behöver inte uppge något skäl för sitt beslut. Efter graviditetsvecka 18+0 krävs ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. Abort beviljas i de fall synnerliga skäl anses föreligga. Från graviditetsvecka 22+0 kan abort endast genomföras om kvinnans liv är i fara eller fostret bedöms vara icke livsdugligt.

Tidsbokning

Oftast bokar kvinnan själv tid för abort men i vissa fall kan kvinnan behöva hjälp. Via Region Stockholms Aborttelefon erbjuds råd samt möjlighet att boka tid: 08-123 627 00, välj knappval 2. På 1177 finns information om olika abortmottagningar.

Om kvinnan söker för abort v 18+0 är detta att anse som ett akut tillstånd och kvinnan har rätt att få aborten utförd den dagen. Kvinnan ska då hänvisas till lämplig akutmottagning/gynmottagning efter samtal. Kvinnan ska inte hänvisas till att skriva ansökan utan har laglig rätt att få aborten utförd (dvs intag av mifepriston) samma dag.

Abortmetoder

Abort kan genomföras på olika sätt beroende på graviditetsvecka:

  • medicinsk abort innebär abort genom läkemedelsbehandling
  • kirurgisk abort innebär abort genom instrumentell utrymning av livmodern

Antikonception

I antikonceptionsriktlinjen Antikonception finns information kring preventivmedelsrådgivning efter abort.

  1. Christensson, Kyllike, Anna-Karin Dykes, and Helena Lindgren, red. Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde. Studentlitteratur, 2022.
  2. SOSFS 2009:15. Socialstyrelsens föreskrifter om abort. Socialstyrelsen: Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Oscarsson, Marie, and Susanne Georgsson. Etik för barnmorskor. Studentlitteratur AB, 2021.
  4. ARG rapport 78, Inducerad Abort; Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Om innehållet

Publicerad: 12 januari 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm