Covid-19 i samband med graviditet och eftervård - samlad information

6 mars 2024

Gravida har inte ökad risk av smittas av covid-19. 50–80 % får ingen eller lindrig sjukdom
Ett flertal studier anger ökad risk för prematuritet och viss riskökning för preeklampsi.

Vaccination mot covid-19 rekommendationer i samband med graviditet

En gravid kvinna som är vaccinerad mot covid-19 innan graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, ytterligare en dos om mer än sex månader förflutit från senaste dos och om graviditeten sammanfaller med infektionsspridning, d.v.s. november-februari.

En gravid kvinna som aldrig tidigare är vaccinerad mot covid-19 rekommenderas att ta en dos under graviditeten om den sammanfaller med infektionsspridning, d.v.s. november-februari.

Vaccination rekommenderas efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl kan tidigare vaccination var lämplig om den gravida har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller hypertoni.

Faktorer att vara uppmärksam på hos gravida med misstänkt covid-19-infektion

  • Personer med covid-19-infektion har ökad risk för trombos. Det innebär att gravida som har andra riskfaktorer för trombos kan behöva trombosprofylax under graviditeten och upp till 6 veckor efter förlossningen. Det gäller även om de vårdas i hemmet och mestadels är sängliggande under den tid de är sjuka. Se vidare riktlinjen Trombosprofylax till gravida och nyförlösta inom öppenvård i samband med covid-19.
  • Gravida har ökad risk för svår sjukdom i slutet av graviditeten jämfört med jämnåriga kvinnor. Det gäller framför allt gravida med hypertoni, fetma (BMI> 30), ålder > 35 år och diabetes typ 1 och 2 samt kronisk lung- eller njursjukdom.
  • Vid allvarlig sjukdom med covid-19 under graviditeten (så som hög feber, flera dagars sängliggande, andningspåverkan eller annan allmänpåverkan) bör ansvarig läkare på barnmorskemottagningen bedöma om och när extra ultraljud är indicerat för kontroll av fostrets tillväxt.
  • Gravida som vaccinerats kan arbeta som vanligt. Det kan behövas en individuell bedömning om den gravida tillhör en speciell riskgrupp, till exempel om den gravida har en diagnos som påverkar vaccinsvaret. Det gäller även gravida som har antikroppar efter genomgången covidinfektion. Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Folkhälsomyndigheten)