Covid-19 i samband med graviditet och eftervård - samlad information

Faktorer att vara uppmärksam på hos gravida med misstänkt covid 19-infektion

  • Personer med covid-19-infektion har ökad risk för trombos. Det innebär att gravida som har andra riskfaktorer för trombos kan behöva trombosprofylax under graviditeten och upp till 6 veckor efter förlossningen. Det gäller även om de vårdas i hemmet och mestadels är sängliggande under den tid de är sjuka. Se vidare riktlinjen Trombosprofylax till gravida och nyförlösta inom öppenvård i samband med Covid-19-infektion.
  • Gravida har ökad risk för svår sjukdom i slutet av graviditeten jämfört med jämnåriga kvinnor. Det gäller framför allt gravida med hypertoni, fetma (BMI >30), ålder >35 år och diabetes typ 1 och 2 samt kronisk lung- eller njursjukdom.
  • Vid allvarlig sjukdom med covid-19 under graviditeten (så som hög feber, flera dagars sängliggande, andningspåverkan eller annan allmänpåverkan) bör ansvarig läkare på barnmorskemottagningen bedöma om och när extra ultraljud är indicerat för kontroll av fostrets tillväxt.
  • Gravida som vaccinerats kan arbeta som vanligt. Det kan behövas en individuell bedömning om den gravida tillhör en speciell riskgrupp, till exempel om den gravida har en diagnos som påverkar vaccinsvaret. Det gäller även gravida som har antikroppar efter genomgången covidinfektion Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Folkhälsomyndigheten).
    Information från Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riktar sig till gravida angående risker i arbetsmiljön.
  • Alla personer över 18 år rekommenderas vaccination mot covid-19 med två primärdoser och en påfyllnadsdos. Då gravida räknas som en riskgrupp, särskilt i slutet av graviditeten rekommenderas en extra påfyllnadsdos med vaccination mot covid-9 efter graviditetsvecka 12.
  • Ett flertal studier anger ökad risk för prematuritet och viss riskökning för preeklampsi.
  • Gravida har inte ökad risk av smittas av covid-19. 50–80% får ingen eller lindrig sjukdom.

Se också Angående covid-19, under rubriken För dig som är gravid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Försäkringskassan).

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 21 januari 2022

Uppdaterad: 1 mars 2023

Till toppen