Klimakterierådgivning på BMM

Under och efter den menopausala perioden minskar östrogenproduktionen i äggstockarna. Det påverkar slemhinnorna i vulva, vagina, uretra och urinblåsan.

Utan östrogenpåverkan blir slemhinnorna tunnare, glatt muskulatur i vaginalväggen minskar, lubrikationen försämras och vagina blir känsligare för mekanisk påverkan. Även bakteriefloran förändras vilket kan gynna överväxt av ogynsamma bakterier.

Cirka 75% av alla kvinnor i klimakterieåldern drabbas av systemiska besvär som svettningar, värmevallningar och sömnproblem (vasomotorsymtom). Huvudvärk, koncentrationssvårigheter och minskad libido är också vanligt. Besvären kan börja flera år före menopaus. Majoriteten av drabbade kvinnor är besvärsfria efter fem år. En tredjedel av alla kvinnor har så stora besvär att de önskar någon form av behandling.

På BMM

 • Om klimakteriebesvär framkommer penetreras anamnesen, se rubrik Anamnes nedan
 • Erbjud gynekologisk undersökning, se rubrik Status nedan
 • Vid symtomgivande urogential atrofi ges förslag på lokal behandling, se rubrik Behandling nedan
 • Oestring vaginalring är ett receptbelagt alternativ för lokalbehandling. Kvinnor som fått recept utskrivet av läkare kan vid behov av hjälp att byta ringen kontakta BMM.

Hänvisning till läkare

 • Om indikation för systemisk hormonbehandling föreligger (gynekolog eller vårdcentral)
 • Olaga blödning (remiss till gynekolog). Ta cellprov.
 • Lichen sclerosus et atroficus, en hudsjukdom som karaktäriseras av svår klåda, blekhet och sammanväxningar i vulva (remiss till gynekolog)
 • Inkontinensbesvär (vårdcentral eller gynekolog)
 • Urinvägsinfektion (vårdcentral)
 • Infektion sekundär till atrofisk vaginit (vårdcentral eller gynekolog)

Anamnes

Efterfråga symtom och hur länge de varat. Symtom på urogenital atrofi orsakad av östrogenbrist börjar i allmänhet först några år efter menopaus.

Symtom på urogenital atrofi

 • Torrhetskänsla vaginalt
 • Irritation och ömhet i underlivet
 • Dyspareuni (smärta eller sveda vid samlag)
 • Småblödningar
 • Dysuri (obehag, smärta vid miktion)
 • Urinträngningar
 • Frekventa urinvägsinfektioner

Status - gynekologisk undersökning

Vid inspektion kan man se att vaginalslemhinnan är blek och utan rugae (utslätad veckning). Petekier kan också förekomma.

Efter långvarig atrofi kan vagina vara uttalat försnävad. Man bör vara försiktig vid gynekologisk undersökning eftersom det kan vara smärtsamt.

Behandling av urogenitala besvär

Lokal behandling med östrogener

Indikation för behandling är typiska symtom på atrofi. Slemhinnorna i vagina, uretra och urinblåsan är mycket östrogenkänsliga och behandling kan därför ges med enbart lokalt östrogen. Gynekologisk undersökning är inte alltid nödvändigt. Lokalbehandling har ingen effekt på till exempel värmevallningar och svettningar. Då krävs systemisk behandling, se rubrik Systemisk hormonbehandling nedan.

 • Man kan förvänta sig effekt av lokalt östrogen inom några veckor.
 • Östradiolpreparat är mer potenta än östriolpreparat.
 • Vaginaltabletter innehållandes östradiol appliceras till en början varje kväll i 2 veckor, därefter 2 ggr/vecka.
 • För östriolpreparat gäller att preparatet till en början appliceras varje kväll i 3 veckor, därefter 2 ggr/vecka.
 • Om kvinnan svarar bra på behandlingen kan och bör kvinnan fortsätta med den under lång tid, vanligen flera år. Om behandlingen sätts ut återkommer besvären. Det finns ingen övre åldersgräns eller rekommenderad begränsad användningstid för lokal östrogenbehandling.

Receptfria behandlingsalternativ

Receptfria behandlingsalternativ

Preparat-

namn

Läkemedels-

form

Östrogen-substans

Dos

Kloka listan

Recept-fritt

Läkemedels-förmån

Vagifem

Vaginaltablett

Östradiol

10 µg

Ja

Ja

Nej

Vagidonna

Vaginaltablett

Östradiol

10 µg

Ja

Ja

Nej

Ovesterin

Vaginalkräm

Vagitorium

Östriol

1 mg/g

0.5 mg/g

Ja

Ja

Ja

Estrokad

Vagitorium

Östriol

30 µg

Nej

Ja

Nej

Lokalt östrogen är inte associerat med någon ökad risk för bröstcancer eller livmodercancer. Bröstcancer hos första- eller andragradssläktingar är inte någon kontraindikation för lokal östrogenbehandling.

Kvinnor med anamnes på egen bröstcancer ska hänvisas till gynekolog om de önskar behandling med lokalt östrogen. Ett eventuellt beslut om östrogeninnehållande lokal behandling bör tas i samförstånd mellan behandlande gynekolog och patientens onkolog.

Lokal behandling utan östrogen

Lokala mjukgörande och befuktande krämer finns receptfritt på apotek. De kan vara ett alternativ till kvinnor som inte vill eller kan använda lokala östrogener (till exempel Replens vaginalgel som subventioneras till kvinnor som behandlas med aromtashämmare, eller som av andra medicinska skäl inte bör behandlas med lokala östrogener).

Behandling av vasomotorsymtom

Systemisk hormonbehandling

Menopausal hormonterapi (MHT) avser peroralt eller transdermalt östrogen i kombination med gestagen för kvinnor med kvarvarande livmoder. Det är mycket effektivt mot värmevallningar och svettningar i klimakteriet. MHT förskrivs av läkare. Beslut om eventuell utsättning bör fattas i samråd med läkare.

Indikationer för systemisk hormonterapi är:

 • Vasomotorsymtom (svettningar, vallningar) hos kvinnor under 60 år eller mindre än 10 år efter menopaus
 • Tidig menopaus (före 45 års ålder)
 • Förebyggande av benförlust hos kvinnor med ökad frakturrisk (gäller kvinnor under 60 år eller mindre än 10 är efter menopaus)

Det finns kvinnor som inte kan eller vill använda hormonell terapi. Barnmorskan kan då ge råd kring icke-hormonella behandlingsalternativ, såsom fysisk aktivitet, akupunktur och eventuellt fytoöstrogener. Vid behov hänvisas till läkare för diskussion kring systemisk hormonbehandling eller annan receptbelagd behandling.

Fysisk aktivitet

Det saknas entydig evidens för att fysisk aktivitet kan förebygga eller minska klimakteriebesvär men eftersom fysisk aktivitet har positiv inverkan på andra risker relaterade till östrogenbrist, till exempel benskörhet och risk för hjärt-kärlsjukdom, kan fysisk aktivitet rekommenderas till kvinnor i klimakteriet.

Akupunktur

Akupunktur kan minska symtomen av värmevallningar och svettningar. För många kvinnor som inte kan eller vill använda hormonell behandling, till exempel vid bröstcancer, kan akupunktur vara ett värdefullt behandlingsalternativ.

Fytoöstrogener

Fytoöstrogener är växtämnen med östrogenlika egenskaper. De finns naturligt i till exempel sojaprodukter, linfrön och vissa frukter och bär, men saluförs även i kosttillskott.

Fytoöstrogener kan ge en förbättring av vaginala- och vasomotorsymtom.

Fytoöstrogener påverkar inte vikten hos friska kvinnor men kan ge en viktökning hos kvinnor med typ 2-diabetes. Det saknas tillräckliga data för att uttala sig om långtidsrisker för till exempel bröstcancer, endometriecancer, blodpropp, stroke, eller hjärt-kärlsjukdom.

Fytoöstrogen finns registrerat som växtbaserat läkemedel och kan köpas receptfritt på apotek och i vissa hälsokostbutiker. Fytoöstrogener ska inte användas mer än 6 månader utan att rådgöra med läkare eftersom långtidsbehandling inte är utvärderat.

Antidepressiva läkemedel

Det finns ett måttligt starkt stöd för att antidepressiva läkemedel som SSRI och SNRI kan ha effekt på svettningar och vallningar. Det kan vara ett alternativ till de kvinnor som inte kan eller vill använda hormonpreparat. Hänvisa till läkare.

 1. SFOG råd för menopausal hormonbehandling 2019, uppdaterad version 2021
 2. Internetmedicin.se: Urogenitala besvär efter menopaus (östrogenbrist), uppdaterad 21-02-12

Om innehållet

Uppdaterad: 26 oktober 2023

Författare: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen