Privat sparande av navelsträngsblod rekommenderas inte

Det finns privata företag som erbjuder föräldrar att spara sitt barns navelsträngsblod då det innehåller unika stamceller som kan användas vid behandling av vissa svåra sjukdomar. Region Stockholm rekommenderar inte privat sparande av navelsträngsblod även om det är tillåtet.

Utifrån nuvarande vetenskaplig kunskap anser Region Stockholm att det inte är medicinskt motiverat att spara sitt barns navelsträngsblod för eget bruk.

Gravida som ändå önskar spara sitt barns navelsträngsblod, ansvarar själva för att ombesörja kontakt med det företag man avser anlita och för omhändertagande av moderkaka och navelsträng efter förlossningen.

Här nedan kan du ladda ned patientinformation med argument som förklarar varför det inte anses vara medicinskt motiverat. Läs även följebrevet från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Leif Törkvist, regional vävnadssamordnare, och Johan Bratt, chefsläkare.

Kontakt vid frågor

Leif Törkvist, medicinskt rådgivare, regional vävnadssamordnare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Om innehållet

Uppdaterad: 6 september 2023

Publicerad: 10 september 2019

Till toppen