Substansbruk

AUDIT

Ett frågeformulär om alkoholvanor, finns på olika språk:

TLFB

DUDIT

Forskningsrapport

Rapport om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa - en översikt av svensk och internationell forskning, 2020.

Riktlinje

Om innehållet

Uppdaterad: 7 december 2020

Faktagranskad: 7 december 2020

Faktagranskare: Anne-Charlotte Jonsson, Mödrahälsovårdsenheten