STI-provtagning

Handläggning av gravida se specifika riktlinjer.

Klamydia

 • Provtagning erbjuds frikostigt vid besök för rådgivning på barnmorskemottagning (BMM).
 • Inför spiralinsättning ska klamydiaprov erbjudas, provsvar behöver inte inväntas före insättning om inte kliniska misstankar på infektion föreligger.

Provtagningsföreskrifter:

 • Prov tas tidigast en vecka från misstänkt smittillfälle.
 • Följ rutiner för mottagningens lab. Prov från både vagina och urin är optimalt.
 • Prov bör tas i olika lokaler utifrån sexual anamnes/sexuell praktik.
 • Kontrollera om patienten är överkänslig/allergisk gällande antibiotika.

Handläggning och behandling vid positivt klamydiaprov:

 • Kontakta patienten angående provsvar och ge förhållningsregler snarast.
 • Boka återbesök för behandling och uppföljning.
 • Har patienten gjort hemtest via nätet eller köpt test på apotek och har med sig ett positivt provsvar, erbjudas behandling utan att nytt prov behöver tas.
 • Barnmorskan förskriver doxycyklin (T. Doxycyklin® alternativt ett generikum) 100 mg,1x2 i 7 dagar. På receptet anges: Kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.
 • Partnerbehandling efter provtagning.
 • Försiktighet vid behandling med doxycyklin: Fototoxiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering under behandlingstiden och fem dagar efteråt.

Smittspårning utförs av den smittspårningsansvariga barnmorskan på mottagningen. Erbjudandet om remitterad smittspårning är framför allt till för de vårdgivare som har få fall av klamydia och som därmed inte kan upprätthålla smittspårningskompetensen.

Remitterad smittspårning av klamydia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkarinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gonorré

 • Provtagning om patienten önskar, tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle
 • Provtagning bör tas i olika lokaler utifrån sexual anamnes/sexuell praktik.
 • Laboratoriet ger svar på Klamydia och Gonorré, oavsett vad som är beställt

Handläggning vid positiv gonorréprov:

 • Kontakta patienten angående provsvar snarast möjligt.
 • Ge patientinformation.
 • Skriv remiss och kontakta Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset för att boka tid.
 • Gör smittskyddsanmälan och ange där vilken mottagning patienten är remitterad till.
 • Behandling och smittspårning görs alltid på specialistmottagning.

Läkarinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid positivt svar av både klamydia och gonorré vid samma provtagning, remitteras patienten till Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset. Behandling av klamydia påbörjas inte på BMM.

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium bör inte tas inte på BMM. Patienten hänvisas till Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistmottagning sexuell hälsa Södersjukhuset vid besvär och negativt prov för klamydia och gonorré.

Herpes genitalis

Vid synliga blåsor tas prov för tidig diagnostik. Patienten ska sedan hänvisas till öppenvårdsgynekolog för bedömning och eventuell behandling.

Kondylom och oklara förändringar i vulva och slidan

Hänvisa eller remittera patienten till öppenvårdsgynekolog för bedömning och eventuell behandling.

Hepatit B

Hepatit B tas om patienten önskar.

Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagning. Smittskyddsanmälan görs av provtagande enhet. För mer information, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hepatit C

Hepatit C tas om patienten önskar, patient/ partner har eller haft intravenöst missbruk eller fått blodtransfusion i Sverige före 1992 eller någon gång utomlands.

Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagning. För mer information, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syfilis

Serologi för syfilis tas om patienten önskar, beakta särskilt sexuell kontakt utomlands.

Vid genitala sår, tas prov för syfilis och patienten remitteras till läkare (gynekolog eller venereolog) för bedömning.

OBS! Uppföljande prov kan behöva tas, eftersom serologin kan vara negativ tidigt i förloppet. Vid positivt prov skickas remiss till specialistmottagning, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gör en smittskyddsanmälan och ange där vilken mottagning patienten är remitterad till.

Hiv

 • Hiv-prov tas om patienten önskar. För att testresultatet ska anses helt tillförlitligt bör sex veckor ha passerat sedan smittotillfället men hiv-prov ger oftast antigensvar redan efter två veckor. Vid provtagning tidigare än sex veckor sedan eventuellt smittotillfälle bör nytt prov tas när sex veckor har passerat.
 • Provtagning kan göras anonymt enligt lag tas anonymt. Använd då reservnummer.
 • Vid oro hos patienten, ge information om Noaks Ark tfn 08-700 46 00.
 • Återbesök för provsvar ska erbjudas alla, men bokas efter individuell riskbedömning och patientens önskemål. Besöket bör bokas efter cirka 10 dagar, helst en förmiddagstid, undvik fredagar. Boka om möjligt samtidigt som det är läkarmottagning på mottagningen.

Handläggning vid positivt provsvar

 • Vid positivt hiv-svar ska alltid barnmorska och om möjligt läkare lämna besked tillsammans. Finns ingen läkare på mottagningen kan mödrahälsovårdsöverläkare alternativt verksamhetschefen kontaktas.
 • Barnmorskan ska innan besöket, kontakta Infektionsmottagning 2 Karolinska Huddinge, för att boka en tid, helst redan samma dag. Taxiresa ska erbjudas samt att barnmorskan följer med patienten till sjukhuset.
 • Skriv remiss och ange: Tacksam för klinisk smittskyddsanmälan, smittspårning samt råd och förhållningsregler till patient.
 • Redan vid besöket på barnmorskemottagning kan patienten få information gällande att ej ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg.
 • Barnmorska ska erbjudas möjlighet till stöd/handledning.

Vid sexuell kontakt med hiv-positiv person

Om personen har haft sexuell kontakt med hiv-positiv partner inom 36 timmar, kan postexpositionsprofylax ges. Personer med välbehandlad hivinfektion är inte smittsamma. Vid frågor hänvisa patienten direkt till Infektionsmottagning 2, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge alternativt till Venhälsan Södersjukhuset.

Kontaktuppgifter

 • Infektionsmottagning 2, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Ring via växeln på 08–123 800 00 och begär jourtelefon sjuksköterska alternativt jourtelefon kurator.
 • Venhälsan, Södersjukhuset på telefon 08-123 625 00 (sjuksköterska) för rådgivning eller tidsbokning.

För mer information, se: Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Smittskydd Stockholm

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 24 januari 2023

Till toppen