STI-provtagning

Handläggning av gravida se specifika riktlinjer.

Patienter som ska hänvisas

Patient med symtom som UVI-besvär, flytningar, buksmärtor ska i första hand hänvisas till vårdcentral, gynekolog eller gynekologisk akutmottagning. Graden av besvär avgör lämplig vårdgivare.

Klamydia

 • Inför spiralinsättning ska klamydiaprov erbjudas, men provsvar behöver inte ha kommit före insättning om inte kliniska misstankar på infektion föreligger.
 • Vid positivt prov, gör alltid en smittskyddsanmälan, helst i anslutning till smittspårningen.
 • Smittspårning bör utföras av den smittspårningsansvariga barnmorskan på mottagningen, om möjligt. Det är går också att remittera till någon av de två vårdvalsmottagningarna. För att remisserna ska bli jämnt fördelade ska mottagningar söder om Gamla stan remittera till RFSU-kliniken och mottagningar i eller norr om Gamla stan remittera till SMSH.

Provtagningsföreskrifter:

 • Det ska ha gått minst sju dagar från smittillfället innan prov tas.
 • Följ rutiner för mottagningens lab. Prov från både vagina och urin är optimalt. Om laboratoriet bara tar prov från ett provtagningsställe är vaginalprov att föredra då det har något högre träffsäkerhet än bara urinprov. Viktigt att informera patienten att vaginalpinnen ska vara i vagina 15–30 sekunder och föras runt två varv i cirkelrörelselängs vaginalväggarna innan den läggs i provtagningsröret.
 • Patienten bör inte ha kissat på minst en timme. Viktigt att den första portionen urin sparas i provtagningsmuggen, resten kan patienten kissa i toaletten.
 • Prov bör tas i olika lokaler utifrån sexual anamnes. Rektal-prov kan patienten ta själv efter instruktion. Kontrollera provtagningsinstruktioner för mottagningens lab.
 • Kontrollera om patienten är överkänslig/allergisk gällande antibiotika.
 • Bevaka provsvar.

Handläggning och behandling vid positivt klamydiaprov:

 • Kontakta patienten angående provsvar och ge förhållningsregler snarast möjligt samt boka återbesök för behandling och uppföljning. För mer information se: Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Har patienten gjort hemtest via nätet eller köpt test på apotek och har med sig ett positivt provsvar kan behandling erbjudas utan att nytt prov behöver tas.
 • Barnmorskan förskriver doxycyklin (T. Doxycyklin alternativt ett generikum) 100 mg,1x2 i 7 dagar. På receptet anges: Kostnadsfritt enligt smittskyddslagen
 • Partnerbehandling efter provtagning.
 • Interaktion: järn, antacida, läkemedel som påverkar saltsyreproduktionen i magsäcken, kalcium, olika epilepsimediciner, antikoagulantia, alkohol, för mer information: FASS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Försiktighet vid behandling med doxycyklin: Fototoxiska reaktioner kan förekomma.Patienten bör därför undvika direkt solexponering under behandlingstiden och fem dagar efteråt. Patienter som får diarré under behandlingstiden ska hänvisas till husläkare då det finns en liten risk för Clostridium difficile-infektion.

Gonorré

 • Prov för gonorré tas om patienten önskar det, har symtom eller har haft sexuell kontakta utomlands.
 • Provtagning bör tas i olika lokaler utifrån sexual anamnes/sexuell praktik.
 • Rektalprov kan patienten eventuellt ta själv, kontrollera provtagningsinstruktioner för mottagningens lab.

Handläggning vid positiv gonorréprov:

 • Kontakta patienten angående provsvar och ge patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. snarast möjligt.
 • Skriv remiss och kontakta Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistcentrum Sexuell Hälsa Södersjukhuset för att boka tid.
 • Gör smittskyddsanmälan och ange där vilken mottagning patienten är remitterad till.
 • Behandling och smittspårning görs alltid på specialistmottagning.

Vid provtagning av både klamydia och gonorré och positivt svar på båda provtagningarna ska behandling inte påbörjas av klamydia. Patienten remitteras till Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistcentrum Sexuell Hälsa Södersjukhuset.

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium tas inte på barnmorskemottagningarna. Patienten hänvisas till Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistcentrum Sexuell Hälsa Södersjukhuset vid kvarstående besvär om negativt prov för klamydia och gonorré.

Herpes genitalis

Vid synliga blåsor tas prov på dessa för diagnostik. Patienten ska sedan hänvisas till öppenvårdsgynekolog för bedömning och eventuell behandling.

Mer information om herpes simplex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kondylom och andra synliga förändringar i vulva och slidan

Patienten hänvisas för bedömning och eventuell behandling till öppenvårdsgynekolog.

Mer information om HPV infektion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hepatit B

Hepatit B tas om patienten önskar, har haft sexuell kontakt utomlands. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagning. Smittskyddsanmälan görs av provtagande enhet. För mer information se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hepatit C

Hepatit C tas om patienten önskar, patient/ partner har eller har haft intra venöst missbruk eller om patienten fått blodtransfusion i Sverige före 1992 eller någon gång utomlands. Vid positivt provsvar ska patienten remitteras till infektionsmottagning. För mer information se: Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syfilis

Syfilis tas om patienten önskar det, beakta särskilt sexuell kontakt utomlands. Vid genitala sår bör bedömning ske av läkare (gynekolog eller venereolog) och syfilisserologi tas.

OBS: Uppföljande prov kan behöva tas, eftersom serologin kan vara negativ tidigt i förloppet. Vid positivt prov skickas remiss till specialistmottagning, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gör en smittskyddsanmälan och ange där vilken mottagning patienten är remitterad till.

Hiv

 • Hiv-prov tas om patienten önskar det. För att testresultatet ska anses helt tillförlitligt bör sex veckor ha passerat sedan smittotillfället men hiv-prov ger oftast antigensvar redan efter två veckor. Vid provtagning tidigare än sex veckor sedan eventuellt smittotillfälle bör nytt prov tas när sex veckor har passerat.
 • Hiv-prov får enligt lag tas anonymt. Använd reservnummer om patienten önskar vara anonym.
 • Vid oro hos patienten, ge information om Noaks Ark tel 08-700 46 00.
 • Återbesök för provsvar ska erbjudas alla, men bokas efter individuell riskbedömning och patientens önskemål. Besöket bör bokas efter cirka 10 dagar, helst en förmiddagstid, undvik fredagar. Boka om möjligt samtidigt som det är läkarmottagning på mottagningen.

Handläggning vid positivt provsvar:

 • Vid positivt hiv-svar ska alltid barnmorska och om möjligt läkare lämna besked tillsammans. Finns ingen läkare på mottagningen kan mödrahälsovårdsöverläkare alternativt verksamhetschefen kontaktas.
 • Barnmorskan ska innan besöket, kontakta Infektionsmottagning 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att boka en tid, helst redan samma dag. Taxiresa ska erbjudas samt att barnmorskan följer med patienten till sjukhuset. Infektion 2 Karolinska/ Huddinge
 • Skriv remiss och ange: Tacksam för klinisk smittskyddsanmälan, smittspårning samt råd och förhållningsregler till patient.
 • Redan vid besöket på barnmorskemottagning kan patienten få information gällande att ej ha oskyddat sex eller dela injektionsverktyg.
 • Barnmorska ska erbjudas möjlighet till stöd/handledning.

Vid sexuell kontakt med hiv-positiv person:

Om personen har haft sexuell kontakt med hiv-positiv partner inom 36 timmar, kan postexpositionsprofylax ges. Personer med välbehandlad hivinfektion är inte smittsamma. Vid frågor hänvisa patienten direkt till Infektionsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge alternativt till Venhälsan Södersjukhuset.

Kontaktuppgifter:

För mer information: Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Smittskydd Stockholm

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderad: 30 juni 2021

Till toppen