STI-provtagning

18 januari 2024

Handläggning av gravida se specifika riktlinjer.

Klamydia

 • Provtagning erbjuds frikostigt vid besök för rådgivning på barnmorskemottagning (BMM).
 • Inför spiralinsättning ska klamydiaprov erbjudas, provsvar behöver inte inväntas före insättning om inte kliniska misstankar på infektion föreligger.

Provtagningsföreskrifter:

 • Prov tas tidigast en vecka från misstänkt smittillfälle.
 • Följ rutiner för mottagningens lab. Prov från både vagina och urin är optimalt.
 • Prov bör tas i olika lokaler utifrån sexualanamnes/sexuell praktik.
 • Kontrollera om patienten är överkänslig/allergisk gällande antibiotika.
 • Ge förhållningsregler, (informera eventuell partner/använd skydd).

Handläggning och behandling vid positivt klamydiaprov:

 • Kontakta patienten angående provsvar snarast.
 • Boka återbesök för behandling.
 • Har patienten gjort hemtest via 1177, Dynamik Code (analyserat på laboratorium i Sverige) eller köpt test på apotek och har med sig ett positivt provsvar, erbjuds behandling utan att nytt prov behöver tas. Efterfråga tidigare provtagning. (OBS! Det bör ha gått mer än 4 veckor vid tidigare positivt prov då kvarvarande DNA från föregående infektion kan ge ett falskt positivt svar.)
  Vid positiv klamydia ska återkoppling ske till Specialistcentrum sexuell hälsa att du övertagit behandlingsansvaret för patienten, se Behandlingsremiss - klamydia hemtest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177)
 • Barnmorskan förskriver doxycyklin (T. Doxycyklin alternativt ett generikum) 100 mg, 1x2 i 7 dagar. På receptet anges: Kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.
 • Erbjud fast partnerbehandling efter provtagning med positivt provsvar.
 • Försiktighet vid behandling med doxycyklin: Fototoxiska reaktioner kan förekomma. Patienten bör därför undvika direkt solexponering under behandlingstiden och fem dagar efteråt.

Hemtest köpt via Dynamik Code är tillförlitliga och behöver inte tas om och de är godkända för smittspårning. Det krävs Bank-id/motsvarande för att registrera ett prov. Saknar patienten svaret kan Dynamic Code nås på telefon: 013- 465 53 20.

Smittspårning utförs av den smittspårningsansvariga barnmorskan på mottagningen. Erbjudandet om remitterad smittspårning är framför allt till för de vårdgivare som har få fall av klamydia och som därmed inte kan upprätthålla smittspårningskompetensen.

Remitterad smittspårning av klamydia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkarinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gonorré

 • Provtagning om patienten önskar, tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle.
 • Provtagning bör tas i olika lokaler utifrån sexualanamnes/sexuell praktik. Ge förhållningsregler (informera partner/använd skydd).
 • Laboratoriet analyserar provet automatiskt för både klamydia och gonorré.

Handläggning vid positiv gonorréprov:

 • Kontakta patienten angående provsvar snarast möjligt.
 • Ge patientinformation.
 • Skriv remiss och kontakta Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Södersjukhuset för att boka tid.
 • Gör smittskyddsanmälan och ange där vilken mottagning patienten är remitterad till.
 • Behandling och smittspårning görs alltid på specialistmottagning.

Läkarinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid positivt svar av både klamydia och gonorré vid samma provtagning, remitteras patienten till Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Södersjukhuset. Behandling av klamydia påbörjas inte på BMM.

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium

Mycoplasma genitalium/Ureaplasma genitalium tas inte på BMM. Patienten hänvisas till Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Huddinge eller Specialistmottagning sexuell hälsa KS/Södersjukhuset vid besvär och negativt prov för klamydia och gonorré.

Herpes genitalis

Vid synliga blåsor tas prov för tidig diagnostik. Patienten ska sedan hänvisas till öppenvårdsgynekolog för bedömning och eventuell behandling.

Kondylom och oklara förändringar i vulva och slida

Hänvisa eller remittera patienten till öppenvårdsgynekolog för bedömning och eventuell behandling.

Hepatit B

Hepatit B tas om patienten tillhör riskgruppen eller önskar.

Vidpositivt provsvar, ska förhållningsregler ges och patienten remitteras till infektionsmottagning.

Smittskyddsanmälan görs av provtagande enhet.

För mer information, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hepatit C

Hepatit C tas om patienten önskar eller tillhör riskgrupp.

Vid positivt provsvar ska förhållningsregler ges och patienten remitteras till infektionsmottagning.

För mer information, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syfilis

Serologi för syfilis tas om patienten önskar, beakta särskilt sexuell kontakt utomlands.

Vid genitala sår tas prov för syfilis och patienten remitteras till läkare (gynekolog eller venereolog) för bedömning.

OBS! Uppföljande prov kan behöva tas, eftersom serologin kan vara negativ tidigt i förloppet. Vid positivt prov skickas remiss till specialistmottagning, se Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gör en smittskyddsanmälan och ange där vilken mottagning patienten är remitterad till.

Hiv

 • Hiv-prov (venprov) tas om patienten önskar. För att testresultatet ska anses helt tillförlitligt bör sex veckor ha passerat sedan smittotillfället men hiv-prov ger oftast antigensvar redan efter två veckor. Vid provtagning tidigare än sex veckor sedan eventuellt smittotillfälle bör nytt prov tas när sex veckor har passerat
 • Provtagning för hiv kan ske anonymt på patientens begäran. Använd eget framtaget anonymnr (kod, namn etc) som inte kan identifieras.
 • Vid oro hos patienten, ge information om Noaks Ark, telefon: 08-700 46 00.
 • Återbesök för provsvar ska erbjudas alla, men bokas efter individuell riskbedömning och patientens önskemål. Besöket bör bokas snarast, helst en förmiddagstid, undvik fredagar. Boka om möjligt samtidigt som det är läkarmottagning på mottagningen.

Handläggning vid positivt provsvar

 • Vid positivt hiv-svar ska alltid barnmorska och om möjligt läkare lämna besked tillsammans. Finns ingen läkare på mottagningen kan mödrahälsovårdsöverläkare alternativt verksamhetschefen kontaktas.
 • Barnmorskan ska innan besöket, kontakta Infektionsmottagning 2, Karolinska Huddinge alternativ Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för att boka en tid helst redan samma dag. Barn/ungdom under 18 år ska remitteras till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge. Taxiresa ska erbjudas samt att barnmorskan följer med patienten till sjukhuset.
 • Skriv remiss och ange: Tacksam för klinisk smittskyddsanmälan, smittspårning samt råd och förhållningsregler till patient.
 • Redan vid besöket på barnmorskemottagning ska förhållningsregler ges gällande att ej ha oskyddat sex eller/och dela injektionsverktyg.
 • Barnmorska ska erbjudas möjlighet till stöd/handledning.

Vid sexuell kontakt med hiv-positiv person

Om personen har haft sexuell kontakt med hiv-positiv partner inom 36 timmar, kan postexpositionsprofylax ges. Personer med välbehandlad hiv-infektion är inte smittsamma. Vid frågor, hänvisa patienten direkt till Infektionsmottagning 2, Karolinska Huddinge alternativt till Venhälsan, Södersjukhuset. Barn/ungdom under 18 år ska remitteras till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge.

Kontaktuppgifter

 • Infektionsmottagning 2, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge: Ring via växeln på telefon: 08–123 800 00 och begär jourtelefon sjuksköterska alternativt jourtelefon kurator.
 • Venhälsan, Södersjukhuset, telefon: 08-123 625 00 (sjuksköterska) för rådgivning eller tidsbokning.
 • Barn/ungdom under 18 år: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ring via växeln på telefon: 08-123 800 00 och begär att få komma till hiv-mottagningen.

För mer information, se: Smittskydd Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Smittskydd Stockholm