Arteria Uterina screening

Indikationer

 • Tidigare tillväxthämning
 • Tidigare IUFD relaterad till placentapatologi
 • Tidigare svår preeklampsi/HELLP
 • Essentiell hypertoni
 • Diabetes typ 1 eller 2 med kända kärlförändringar
 • Njursjukdom
 • Vissa autoimmuna sjukdomar till exempel APS eller SLE

Avseende IUGR: Vid normalt PI är det negativa prediktiva värdet högt, det vill säga låg risk för placentarelaterad tillväxthämning och/eller preeklampsi. Patologiska flöden med Förhöjt PI i aa. Uterinae i andra trimestern är associerat med tillväxthämning och/eller preeklampsi.

Remiss

Vid remiss med frågeställningen “Kontroll av Aa Uterinae” ska denna bokas gestationsvecka ≥ 24.

Vid besöket utförs dopplerundersökning av Aa Uterinae samt tillväxtkontroll. Vid skattning < 15 % kontrolleras även flöde i A. Umbilicalis i enlighet med riktlinje om tillväxthämning.

Remissvaret

I svaret anges medel-PI samt om det normalt eller förhöjt. Medel-PI > 95e percentilen betraktas som förhöjt för given gestationsvecka, var god se bifogad tabell.

Uppföljning

Vid normalt PI och normal viktskattning i gestationsvecka ≥ 24 avgör kvinnans anamnes fortsatt handläggning.

Vid förhöjt PI i gestationsvecka ≥ 24 och normal viktskattning är fortsatta kontroller av fostervikt och placentafunktion motiverade. Tillväxtkontroll graviditetsvecka 28 rekommenderas om inget annat planeras. Ny kontroll av Aa Uterinae behöver inte utföras vid detta tillfälle. Vid skattning < 15 % kontrolleras även flöde i A. Umbilicalis i enlighet med riktlinje om tillväxthämning.

Återbesöksplanering görs av inremitterande enhet. Förslag kan lämnas av undersökaren.

Förkortningar

 • APS: antifosfolipidsyndrom
 • HELLP: hemolyse, elevated liver enzymes, low platelets
 • IUFD: Intrauterin fosterdöd
 • PI: pulsatilt index
 • SLE systemisk lupus erytematosus

Medelvärdet för pulsatilt index per gestationsvecka

medelvärde pulsatilt index per gestationsvecka

GA veckor

5:e centilen

50:e centilen

95:e centilen

11

1.18

1.79

2.70

12

1.11

1.68

2.53

13

1.05

1.58

2.38

14

0.99

1.49

2.24

15

0.94

1.41

2.11

16

0.89

1.33

1.99

17

0.85

1.27

1.88

18

0.81

1.20

1.79

19

0.78

1.15

1.70

20

0.74

1.10

1.61

21

0.71

1.05

1.54

22

0.69

1.00

1.47

23

0.66

0.96

1.41

24

0.64

0.93

1.35

25

0.62

0.89

1.30

26

0.60

0.86

1.25

27

0.58

0.84

1.21

28

0.56

0.81

1.17

29

0.55

0.79

1.13

30

0.54

0.77

1.10

31

0.52

0.75

1.06

32

0.51

0.73

1.04

33

0.50

0.71

1.01

34

0.50

0.70

0.99

35

0.49

0.69

0.97

36

0.48

0.68

0.95

37

0.48

0.67

0.94

38

0.47

0.66

0.92

39

0.47

0.65

0.91

40

0.47

0.65

0.90

41

0.47

0.65

0.89

Transvaginal and transabdominal ultrasound examinations were performed on pregnancies at 11-14 weeks and 15-41 weeks, respectively. GA, gestational age.

Reference ranges for uterine artery mean pulsatility index at 11-41 weeks of gestation.

Gómez O, Figueras F, Fernández S, Bennasar M, Martínez JM, Puerto B, Gratacós E. Gómez O, et al. Ultra-sound Obstet Gynecol. 2008

 1. ARG-rapport Obstetriskt ultraljud nr 73, 2014
 2. Reference ranges for uterine artery mean pulsatility index at 11-41 weeks of gestation. Gómez O, Figueras F, Fernández S, Bennasar M, Martínez JM, Puerto B, Gratacós E.Gómez O, et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008
 3. Second-trimester uterine artery Doppler screening in unselected populations: a review. Papageorghiou AT, Yu CK, Cicero S, Bower S, Nicolaides KH.Papageorghiou AT, et al. Among authors: nicolaides kh. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Aug;12(2):78-88

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2021

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen