Kortisonsubstitution i samband med graviditet och förlossning

Bakgrund

Binjurebarksinsufficiens är ofta känd redan före graviditeten. Själva graviditeten påverkar inte eventuell binjuresvikt men kan dölja symtom på kortisonbrist, vilket kan likna vanliga graviditetsbesvär. Under normal graviditet ökar serumkortisolnivåerna med 20-40 % varför man bör dosöka befintlig kortisonsubstitution vid graviditet.

Peri och postoperativstress ökar kortisolbehovet hos gravida lika mycket som hos icke-gravida varför man bör ge extra substitution vid både vaginal förlossning och sectio.

Symtom på kortisolbrist

  • Ospecifik sjukdomskänsla
  • Somnolent
  • Kognitiv dysfunktion

Diagnostik

  • Vitalparametrar ffa ortostatiskt blodtryck
  • Elektrolyter: ffa Na är ofta lågt
  • CRP kan vara förhöjd
  • Postoperativ feber är ofta ett tecken på sepsis vilken bör behandlas på sedvanligt sätt. Kortisonsubstitutionen bör INTE sänkas så länge patienten har feber.

Behandling

1. Patienter med substituerad kortisolbrist p.g.a. hypofyssjukdom eller primär binjurebarkssvikt (t.ex. Addisons sjukdom, kongenital adrenal hyperplasi)

Vaginal födsel

Vid aktiv förlossning ges dubbel dos av patientens ordinarie dos hydrokortison per os.

Utöver detta ges inj Solu-Cortef 50 mg iv i början av utdrivningsfasen.

Sectio

Vid anestesistart ges inj hydrokortison (Solu-Cortef) 50 mg iv utöver ordinarie kortisondos (om ej givet vid utdrivningsskedet).

Efter 12 h förnyad inj Solu-Cortef 50 mg iv.

Post partum

Dubbel behandlingsdos dygn 1. Därefter normal behandlingsdos.

Vid komplikationer eller mycket sjuk patient görs en individuell planering i samråd med endokrinolog.

2. Patienter med tidigare (inom 6 mån) eller pågående kortisonbehandling i 4 v eller längre (t.ex. reumatisk sjd, transplanterad)

Vid födsel

Daglig dos T Prednisolon upp till och med 5 mg (eller motsvarande) behöver ej särskild behandling under födseln.

Daglig dos T Prednisolon mer än 5 mg (eller motsvarande) vid aktiv födsel ges dubbel dos av patientens ordinarie dos hydrokortison per os. Utöver detta ges inj Solu-Cortef 50 mg iv i början av utdrivningsfasen.

Återgå till normal behandlingsdos direkt postpartum.

Sectio

Vid anestesistart ges inj hydrokortison (Solu-Cortef) 50 mg iv utöver ordinarie kortisondos (om Solu-Cortef ej givits i samband med utdrivningsfasen).

Efter 12 h förnyad inj Solu-Cortef 50 mg iv.

Post partum

Dubbel behandlingsdos dygn 1. Därefter normal behandlingsdos.

Vid komplikationer eller mycket sjuk patient görs en individuell planering i samråd med endokrinolog eftersom kortisolnivåerna i dessa fall kan vara högre.

Patientinformation

  1. Circulating maternal cortisol levels during vaginal delivery and elective cesarean section; Stjernholm Y, Nyberg A, Cardell M, Höybye C; Archives of gynecology and obstetrics volume 294, pages 267-271 (2016)
  2. Perioperative Glucocorticoid Therapy for Patients with Adrenal Insufficiency: Dosing Based on Pharmacokinetic Data. Arafah BM; Division of Clinical and Molecular Endocrinology, Cleveland Medical Center and Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. The Journal of clinical endocrinology and metabolism J Clin Endocrinol Metab 2020 Mar 01; Vol. 105 (3).
  3. Axelrod L. Perioperative Management of Patients treated with Glucocorticoids. Endocrin Metab Clin N Am, 32 (2003) 367-383. Lindsay J. R., Nieman L. K. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis in Pregnancy. Challenges in Disease Detection and Treatment. Endocrine Reviews 26 (2005), 6: 775-799.

Om innehållet

Publicerad: 20 februari 2023

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik