PAD Placenta

Skickas vid nedanstående indikationer

 • Prematuritet < 32 graviditetsveckor
 • Asfyxi: barn med Apgar 4 vid 5 minuter och/eller navelartär-pH < 7.0 som behöver vård på neonatalavdelning
 • Tillväxthämmat/SGA barn < 2 SD enligt FV2 OBS! Släng inte placenta förrän du är säker på att barnet inte hamnar utanför viktkurvan på FV2
 • Debut av svår preeklampsi innan graviditetsvecka 34 alt. svår preeklampsi i kombination med tillväxthämmat/SGA barn < 2 SD enligt FV2
 • Misstanke om ablatio, t.ex. vid upprepande blödningar under graviditeten alt vid kliniska tecken. (OBS! Akut ablatio är en klinisk diagnos där PAD ofta kan vara inkonklusivt)
 • IUFD, perinatal död
 • Icke-immun hydrops
 • Misstänkt chorioamnionit som förändrat handläggningen av förlossningen eller lett till dåligt barnutfall
 • Maternell infektion under graviditeten som kan påverka barnet (t.ex. CMV, Toxoplasma, Listeria, Parvovirus B19, Covid-19).
 • Komplicerad duplexgraviditet, t.ex. prematuritet < graviditetsvecka 32, tvillingtransfusionssyndrom, intrauterin tillväxthämning, intrauterin fosterdöd. OBS! Enbart frågeställning om chorionicitet är ej indikation för placenta-PAD.
 • Stark misstanke om placenta accreta vid manuell placentalösning eller sectio.

Vid andra frågeställningar skickas placenta för PAD endast efter läkarordination.

Placenta läggs i hink (utan fixeringsmedel) och förvaras i kylskåp tills transport till Patologen kan ske. Placenta kan förvaras i kylskåp upp till en vecka innan den skickas för PAD. Navelsträngen ska medfölja i hela sin kvarvarande längd.

PAD-remiss skrivs av läkare i TakeCare under fliken ”Beställning – Multidisciplinär – Karolinska Pat/Cyt”.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Uppdaterad: November 2020

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik