Bilaga 1 – Pelvimetri

Evidensen för pelvimetri inför sätesfödsel är svag. Metod, undersökningsteknik och referensvärden varierar i olika länder. Referensvärdena för pelvimetri fastställdes på 60-talet när slätröntgen användes. Oklart om referensvärden kan överföras till den nya metoden (datortomografi).

Pelvimetri är ett stöd vid förlossningsplanering för patienter med känd sätesbjudning som överväger vaginal förlossning. Undersökningen utförs på röntgenavdelning med god erfarenhet av metoden.

Klinisk bedömning kan ersätta pelvimetri:

  • långt framskriden födsel
  • hos omföderskor (tidigare vaginal födsel med normalstort barn)
  • om förlossning startar prematurt (efter grav v 34).

Optimala mått för vaginal födsel i säte:

  • sagital ingång ≥ 11.5 cm eller BPD +2 cm
    summa utgångsmått ≥ 32.5 cm.

Även enskilda mått värderas.

Vid stark patientönskan att föda vaginalt trots bäckenmått utanför referensvärden rekommenderas individuell bedömning av specialintresserad obstetriker. Obstetrisk anamnes, graviditetslängd, BPD samt skattad fostervikt tas med i beräkning.

Till toppen