Vattenfödsel och bad som smärtlindring

Bad under öppningsskedet

Latensfas och aktiv fas

Förutsättningar

 • Kvinnan kan själv ta sig i och ur badkaret
 • Normala fosterljud
 • Graviditetslängd ≥ 35+0 men om vattenavgång från 37+0
 • Mamma temp < 38.0 grader
 • Klart fostervatten (tunt svagt mekoniumfärgat fostervatten accepteras i analogi med lågriskpatient)
 • GBS utgör inte en kontraindikation
 • Induktion utgör inte en kontraindikation, men vid BARD och samtidig vattenavgång bör bad undvikas till dess att katetern avlägsnats.

Kontraindikationer

 • Infektionsmisstanke hos den födande
 • Blodsmitta
 • Aktiv genital Herpes simplex
 • Avvikande vaginal blödning
 • EDA eller opiater
 • Oxytocinbehandling om tidigare sectio

Handläggning

 • Vattentemperaturen ska inte överskrida 38 °C och bör mätas med termometer minst 1 g/h
 • Regelbundna toalettbesök
 • Adekvat tillförsel av vätska
 • Vattnet hålls rent från synlig smuts
 • Fosterljudsövervakning enligt klinikens riktlinje för CTG övervakning, skalpelektrod kan användas.
 • Om fosterljud auskulteras > 160 ska badet avbrytas. Badet kan återupptas vid normaliserade fosterljud.

Vattenfödsel

Förutsättningar

 • Simplexgraviditet med huvudbjudning grav vecka 37+0 - 41+6
 • Förutsättningarna för bad under värkarbete är uppfyllda
 • Tillgång till barnmorska som är trygg i att handlägga vattenfödsel
 • Frisk kvinna utan graviditetskomplikationer eller medicinering (undantag Levaxin, SSRI, järn och vitaminer) samråd kan ske med läkare gällande övriga mediciner och vattenfödsel.
 • Ingen misstanke om tillväxthämning eller makrosomi enligt ulj eller SF-mått Normalt CTG
 • Induktion utgör ej en kontraindikation i sig

Kontraindikationer

 • Inga kontraindikationer för bad vid värkarbete
 • Oxytocinbehandling
 • Tidigare sfinkterruptur är en relativ kontraindikation - säkerställ god uppsikt och långsamt framfödande
 • Tidigare skulderdystoci
 • Ökad risk för stor postpartum blödning

Handläggning

 • Vattentemperatur, vätska, toalettbesök och fosterövervakning som vid bad under förlossning
 • Erbjud klyx/microlax vid planerad vattenfödsel
 • Vid krystning > 30 min kopplas kontinuerligt CTG, skalpelektrod kan användas.
 • Vid krystning > 60 min ska badet avbrytas om inte ffd står i genomskärning.
  • Time-out genomförs.
 • Perinealskydd utförs som vid förlossning utanför bad
 • Barnet ska födas fram helt under vattenytan och lyftas upp till vattenytan med huvudet först
 • Undvik att röra barnets ansikte under vattnet
 • När barnet kommit upp till ytan får barnets huvud inte sänkas under vattenytan igen
 • Var uppmärksam på att navelsträngen inte brister när barnet förs till mors bröst
 • Navelsträngsprover och avnavling enligt klinikens riktlinjer, ovan vattenytan
 • Placenta kan framfödas i vattnet, vid tveksamhet eller avvikande förlopp/blödning ska kvinnan gå upp ur vattnet.
 • Mor och barn ska hållas varma efter förlossningen
 • Avvakta med suturering tills vävnaderna svalnat

Bakgrund

Bad under värkarbetet och födsel i vatten kan bidra till smärtlindring och avslappning samt en positiv förlossningsupplevelse. Observationella studier har inte funnit några skillnader i barnutfall mellan barn som fötts i vatten och barn som fötts vid konventionell förlossning.

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

 1. Vattenförlossning, är det säkert för barn och kvinna? HTA-rapport 2019:51 Vattenförlossning, HTA-rapport 2019_51.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)
 2. Burns, E., Price, L., Carpenter, J., & Smith, L. (2020).
 3. Predictors of obstetric anal sphincter injury during waterbirth: a secondary analysis of a prospective observational study. Int Urogynecol J, 31(3), 651-656. doi:10.1007/s00192019-04167-6
 4. Vanderlaan J., Hall PJ, Lewitt MJ. Neonatal outcomes with water birth: A systematic review and meta-analysis. Midwifery 59 (2018) 27–38.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Uppdaterad: Oktober 2020

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik